Michal Malý

editor vysílání

V Českém rozhlase jsem dělal práci reportéra, redaktora a moderuji publicistický pořad Narovinu. Každá z těchto profesí má svoje specifika a každá mě zcela odlišným způsobem naplňuje. Například natáčení reportáží může někdy znamenat pořádné dobrodružství i adrenalin. Důležitá však pro mě je služba veřejnosti, která se od veřejnoprávního média očekává. Reportáže natáčím s vědomím, že tím vždy můžeme někomu pomoci a pocit zadostiučinění přichází, když se obyvatelé té které vesnice nebo městečka skutečně ozvou, že po odvysílání v Českém rozhlase se konečně ledy hnuly, úřady začaly konat, policisté pozatýkali zločince nebo vedení města sjednalo nápravu. 

Od ledna 2018 zastávám pozici editora vysílání. Mám na starosti všechno, co slyšíte v našem rozhlasovém vysílání. 

Před nástupem do Českého rozhlasu jsem působil jako učitel anglického jazyka, ale k rozhlasu resp. rádiu jsem měl blízko už před tím. Nejenže můj švagr dlouhá léta pracuje jako moderátor a za svoji praxi už vystřídal několik rozhlasových stanic, ale dokonce jsme společně zpracovávali projekt na soukromé rádio. 

Moje motto. Moje motto je zároveň vzkazem pro všechny posluchače - Nenech se nikdy nikým otrávit, vždyť každý den prožiješ jen jednou. 

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové