Život v Havlíčkově Brodě vylepšuje Okrašlovací spolek Budoucnost

10. květen 2019

„Okrašlovací spolky vznikly díky rozvoji vojenské techniky. Jak se rozvíjela ničivá síla vojenských děl, tak přestaly být užitečné hradby,“ řekl Jan Schneider.

Právě Jan Schneider, nynější mluvčí spolku spolu se svými přáteli navázal na tradici z devatenáctého století. „Spolek původně vznikl v roce 1886, členové koupili pozemky za hradbami a v roce 1889 založili park Budoucnost a vysázeli tisíce keřů a stromů.“

Park Budoucnost

„Tím vznikl unikátní rys Havlíčkova Brodu – zelený klín, který vede až do centra města,“ dodává Jan Schneider. Spolek pak zanikl po první světové válce kvůli nedostatku peněz.

Okrašlovací spolek Havlíčkův Brod

Nadšenci spolek Budoucnost obnovili až v novém tisíciletí, když se jim zalíbilo samo slovní spojení ‚okrašlovací spolek‘. V roce 2011 uspořádali první z každoročních promenádních koncertů, poprvé zahrál Ondřej Havelka s Melody Makers a na tom letošním hraje Humpolecký dixieland. Dále spolek pořádá přednášky o historii města nebo veřejné rozpravy.

Humpolecký dixiland, kapela

Cena Františka Drašnera

Spolek vyhlašuje také cenu Františka Drašnera pojmenovanou po místním spisovateli a učiteli, velkém znalci místní historie. Cena je určená pro studenty. „Na Podzimním knižním veletrhu cenu vyhlašujeme a nejlepší práce uveřejníme na stránkách spolku. Studenti dostanou odměnu, mimo jiné i knihu, kterou spolek vydal ve spolupráci s historikem Michalem Kampem – kompletní epigramy Karla Havlíčka Borovského, vše, co kdy vyšlo,“ říká další člen spolku Štěpán Podešt.

Hospodář spolku Tomáš Holenda chválí jednu z prací: „Mě dostala jedna dívka, která popsala perfektní historii humpoleckého sukna od založení firmy až po její zánik. Bylo to na čtyřiceti stranách, to byla téměř dizertační práce!“ Sám má pro spolek další plány - trvale rozmístit epigramy Karla Havlíčka Borovského po městě, aby si je lidé mohli číst.

Spustit audio