Děti z malotřídky jsou samostatnější

26. březen 2014

V srdci Žďárských vrchů - ve Fryšavě pod Žákovou Horou - stojí hned naproti kostelu škola. V podobně velkých obcích bývají tyto budovy prázdné a děti musí jezdit do nejbližších měst. Ve Fryšavě škola funguje, i když musí být třídy spojené. Dohromady se učí v jedné třídě prvňáci, druháci a třeťáci a ve druhé čtvrťáci a páťáci.

Do základní školy ve Fryšavě chodí letos dvacet tři dětí, do připojené mateřské školy chodí dětí dvacet pět. Jsou to děti jak přímo z Fryšavy, tak z okolních obcí. Byly doby, kdy do mateřinky jezdily i děti ze Žďáru nad Sázavou. Rodiče tak vyřešili problém s nedostatkem míst ve školkách ve městě.

Škola ve Fryšavě působí na první pohled klidně a pohodově. Má svou školní jídelnu, družinu, budují tam krásnou přírodní zahradu a počítačovou učebnu by jim mohli v mnohé větší škole závidět. Nejzajímavější je ale režim spojených tříd. Podle ředitelky Jany Suché děti v malotřídkách vůbec nezaostávají v učivu za tradičními třídami, spíš naopak. „Děti jsou potom možná mnohem schopnější, než ty z velkých škol, protože ony se učí odmalička samostatnosti, spolupráci, vzájemně si vyhovět, počkat, když druhý nemá čas. Učí je to hodně do života,“ popisuje své zkušenosti Jana Suchá.

Není výjimkou, když ve třídě najednou probíhá například matematika, vlastivěda a literatura. „Je to příklad projektového vyučování, kdy všechny hodiny prolínají do jednoho bloku a je to pro ně zajímavější,“ vysvětluje učitelka Veronika Ptáčková. Ve třídách jsou koberce, čtenářské koutky i s pohovkou, klavír, děti během hodiny pracují v hloučcích a živě debatují. Kdykoliv také mohou volně přejít do počítačové učebny a vyhledat si potřebné informace. „Děti nechávají otevřené dveře, protože ví, že učitelka o nich musí vědět a nemáme problém, že by se někdy dlouho zdržovaly,“ říká Jana Suchá.

Výborný nápad je i spojení základní školy s mateřskou. „Děti přijdou do té školky a už nás znají a přechod do první třídy pak pro ně není takový zlom,“ dodává ředitelka fryšavské malotřídky.

Spustit audio