V depozitáři třebíčského muzea je uloženo dvacet tisíc plakátů. Nejstarší jsou z 19. století

I v době internetu a sociálních sítí zůstává důležitým zdrojem informací o dění v blízkém okolí plakát.

Pomineme-li fakt, že v této nelehké době jsou plakátovací plochy prázdné, je to stále místo, kde se člověk zastaví. Vzpomenete si ještě, jak vypadaly plakáty třeba v osmdesátých letech minulého století? Co na nich lidé četli za první republiky? To přibližuje výstava v třebíčském zámku.

Výstava za oknem

Ani v této kultuře a vzdělávání nepřející době se muzea návštěvníkům zcela neuzavřela. Výstavy se jen stěhují do výloh a za okna. Zajímavý nápad dostali pracovníci Muzea Vysočiny Třebíč.

Výstavu instalovali do místnosti u recepce muzea na zámku, a v běžné otevírací době mají rozsvíceno, a návštěvníci se mohou dívat oknem. Pro děti a lidi menšího vzrůstu dokonce postavili pod okno schůdek.

Plakáty jsou v muzeu uložené v deskách

Tématem aktuální výstavy jsou plakáty. „Muzeum Vysočiny Třebíč disponuje obsáhlou podsbírkou plakátů. Čítá zhruba dvacet tisíc kusů,“ říká pracovnice muzea Eva Novotná. Nejstarší plakáty pocházejí z devatenáctého století.

Všechny exponáty jsou v depozitáři uložené ve speciálních velkých deskách, jednotlivě pak proložené papíry. To vše samozřejmě za dodržení správné teploty a vlhkosti vzduchu.

Prvorepublikové plakáty zvou k volbám, v 50. letech k budovatelským výkonům

Témata plakátů jsou různá, a výstava je proto po týdnech rozdělená. „První téma je téma zdravého životního stylu, druhé je politické, třetí maškarní, šibřinky, a čtvrté téma je zemědělské,“ vyjmenovává Eva Novotná.

Většina vystavených plakátů pochází z dob historicky poměrně nedávných. „To je plakát vybízející, aby lidé navštěvovali parní a vanové lázně v Třebíči,“ ukazuje muzejnice. Už podle grafického zpracování je jasné, že jde o 60. léta minulého století. Nechybějí ani plakáty z 50. let o výkonech dělníků a rolníků.

Související