Univerzální dědic skladatele Ludwiga van Beethovena si našel manželku v Jihlavě

26. březen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jihlava, bývalá Brtnická brána

Přesně před 194 lety, 26.března 1827, zemřel hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Právě v těch dnech žil jeho synovec Karl u nás na Vysočině, konkrétně v Jihlavě.

Co tady dělal? Ovlivnil pobyt jeho další život? Badatel Zdeněk Geist pátral v archivech a zjistil zajímavé informace.

„Přijel v lednu 1827 na dlouhých pět let, což bylo tehdy v jeho životě dlouhé stabilní období,“ říká Zdeněk Geist s tím, že Karl střídal různé výchovné ústavy, školy i bydliště. Je třeba říct, že Karl byl nejen synovcem slavného strýce Ludwiga, ale i jeho dědicem. Skladatel byl totiž i jeho opatrovníkem.

Karl van Beethoven se v Jihlavě účastnil společenského života

Pět let v Jihlavě strávil Karl službou v armádě. „Začínal tady jako kadet vystrojený na vlastní náklady. To znamená bez předchozího vojenského školení,“ vysvětluje badatel.

Karl samozřejmě netrávil veškerý čas v kasárnách, které mimochodem dodnes stojí v Křížové ulici. Účastnil se kulturního života města. „Navštěvoval hotel U tří knížat. Konala se tam řada redut, plesů,“ říká Zdeněk Geist s tím, že Karl van Beethoven byl velmi společenský. Mimo jiné se hned v roce 1827 zapsal do jihlavského Musikvereinu, což byl hudební spolek nadregionálního významu. Jeho koncerty se konaly v sále hotelu U tří knížat, ale také v budově dnešní knihovny v Hluboké ulici, tehdejším gymnáziu.

Jihlavská manželka Karla van Beethovena pocházela z vážené rodiny

V Jihlavě si také Karl van Beethoven našel manželku. Jmenovala se Karolina Barbara Naskeová. „Její otec Maxmilián byl radním, matka Aloisie vlastnila hospodářský dvůr nedaleko Bystřice nad Pernštejnem,“ říká badatel.

Rodina Naskeova vlastnila dům na náměstí, který dnes místní znají jako Sklípek. Žili také v dnešní Znojemské ulici v místě, kde dnes sídlí Dům Gustava Mahlera. S Karolinou měl Karl celkem pět dětí, z nichž první, dcera, byla nemanželská. Karl ji ale uznal za vlastní a dodnes o tomto úředním úkonu existuje záznam. 

Stať o pobytu Karla van Beethovena v Jihlavě zatím vyšla jen v angličtině

Zdeněk Geist se do pátrání po jihlavských stopách Karla van Beethovena pustil na základě dopisů, které slavný strýc Ludwig synovi posílal do jihlavských kasáren. „Ve spolupráci s doktorkou Piskovou, ředitelkou Státního okresního archivu v Jihlavě, jsem se pustil po stopách rodiny Naskeových,“ popisuje badatel postup svého pátrání.

O zjištěné informace projevila zájem americká beethovenovská společnost, a stať vypracovaná Zdeňkem Geistem vyšla v angličtině v newsletteru, který vydává univerzita v San José pro Americkou beethovenovskou společnost.

Spustit audio