Stěhování sochy Mistra Jana Husa z Jihlavy do Hlinska provázely výslechy na gestapu

Socha Jana Husa v Jihlavě

Jen necelých jedenáct let stál na jihlavském náměstí Svobody sedm metrů vysoký pomník Mistra Jana Husa. V neděli 28. října to bude devadesát let od jeho slavnostního odhalení. Kam se socha poděla?

Odpověď jsme hledali s jihlavským farářem československé církve husitské Františkem Tichým.

V ručně psané kronice, kterou má k dispozici jihlavský farář Československé církve husitské František Tichý, je slavnostní akt odhalování pomníku podrobně zapsaný. „Zahajovací proslov měl předseda Spolku pro postavení Husova pomníku, člen rady starších církve československé bratr Bohumil Koukol,“ čte František Tichý. Autorem kroniky byl farář Jaroslav Vyskočil, který v Jihlavě sloužil v letech 1936 – 1950, a odhalení pomníku zažil jako devatenáctiletý mladík.

Při slavnostním odhalení pomníku Mistra Jana Husa bylo náměstí plné lidí

Socha Jana Husa je tři metry vysoká a stojí na čtyřmetrovém kamenném podstavci, který je ozdobený reliéfy. Autorem pomníku je akademický sochař František Vladimír Foit z obce Doupě na Jihlavsku. Dobová brožura vydaná v Hlinsku sochu popisuje takto: „Mistr Jan je zde zobrazen ve svérázném pojetí. Umělec měl jej zřejmě na mysli v okamžiku, kdy vycházel ze žaláře.“ Podle dobových fotografií bylo při slavnostním odhalení pomníku náměstí plné lidí.

Fanatici Husovi urazili nos a pomník potřeli dehtem

Dlouho ale socha na náměstí Svobody, v místě dnešního parčíku před Besedou, nevydržela. Na začátku války ji poničili vandalové. „Podle svědectví to byli nacističtí fanatici, kterýsi z nich vylezl do sedmimetrové výšky a urazil Husovi nos,“ říká František Tichý s tím, že socha byla také potřená dehtem, hlavně nápis Pravdu neupálíš. Německé vedení města poté nařídilo pomník odstranit. Nějaký čas byl uložený v městské ohradě.

Členové církve se dohodli na přestěhování sochy do Hlinska

Ještě v létě roku 1939 se dohodli členové československé církve z šedesát kilometrů vzdáleného Hlinska se Spolkem pro postavení Husova pomníku na darování, a dokonce se jim podařilo dostat povolení k jeho odvozu. Kvádry z podstavce se přepravovaly vlakem, socha a reliéfy byly naloženy po částech na celkem šest nákladních vozů.

Znovuodhalení se pomník dočkal až 4. července 1950

Převozu pomníku si tehdy všimli jihlavští Češi. „Přicházeli se loučit a kladli k soše Husově květiny. Pak se octla kytice a malá naše státní vlajka na chladiči auta. Neměli jsme sílu jim v tom zabraňovat,“ říkají dobové zápisy. V této chvíli si ale transportu všimli Němci. Následovalo zatčení a výslechy na gestapu. Nakonec ale socha do Hlinska dojela. Svého znovuodhalení se dočkala až 4. července 1950, a dodnes stojí na vrchu Skalka nad Hlinskem.