Rámus z lomu byl někdy jako zemětřesení, vzpomíná pamětník. Dnes je v Čenkově klid a krásné koupání

Lom nedaleko Čenkova, dnešní části města Třešť na Vysočině, byl otevřen ve dvacátých a třicátých letech minulého století, kdy se stavěla silnice procházející Vysočinou. Čenkov samotný byl vždycky malou obcí o několika desítkách obyvatel. A i dnes má jen 56 popisných čísel a obyvatel něco málo přes stovku.

 

Těžba se postupně modernizovala z původní ruční těžby a ručního zpracování kamene na dlažební kostky, obrubníky a stavební kámen na zpracování kmene pomocí technologie drcením. Na hluk přicházející z lomu, kde se kámen nejen těžil, ale později i drtil, vzpomíná místní obyvatel a pamětník: „Pamatuju si to z padesátých let, kdy jsem byl ještě dítě,“ usmívá se Josef Jakubec. „Byl to veliký randál, drtič v lomu běžel na dvě směny, a když se odstřelovalo, třásly se nám doma skleničky, bylo to jako při zemětřesení.“

V čenkovském lomu se těžila žula, byla to hlubinná těžba, protože povrchový kámen byl rozrušený. „Aby byla žula kvalitní, muselo se těžit do hloubky pod úrovní terénu. Na žulách je hladina podzemní vody poměrně vysoko, protože se nemůže vsakovat do hloubky a nemůže odtékat,“ vysvětluje Josef Jakubec. Při těžbě kamene se tedy podzemní voda musela odčerpávat, ale po skončení těžby mohla postupně lom zatopit.

V Čenkově se těžilo souvisle až do roku 1969 a další asi dva roky trvalo, než se zlikvidovaly technologie používané k těžbě. Poslední takzvaný zakrývací odstřel se provedl na konci toho roku, aby se srovnala těžební stěna, která byla nebezpečná a rozpukaná, a odstřelila se do šikmého a bezpečnějšího tvaru. Srázy kolem celého lomu později ze všech stran zarostly vegetací a ta vytvořila příjemnou přírodní lokalitu.

Trvalo asi dva roky, než se lom v Čenkově zatopil natolik, že ho místní obyvatelé začali využívat ke koupání. Skutečně masová obliba koupání nastala asi před třiceti lety, od kdy se do lomu chodí koupat nejen lidé z okolí, ale i rekreanti, kteří přijíždějí na dovolenou na Vysočinu.

Areál lomu v Čenkově je v nájmu Moravského rybářského svazu, který zde má nasazeny ryby a stará se o to, aby měly čisté prostředí a nehynuly. I dnes se na březích lomu denně objevují rybáři. Ve vodě jsou okouni, kapři, štiky, úhoři, candáti, ale také plotice a škeble.

Lom je snadno přístupný autem, nachází se v těsné blízkosti silnice. Čas od času jej využijí i potápěči, ti mají možnost se v čisté vodě potopit do hloubky přibližně deseti metrů.