Poníci spásají louku u Odrance ve Žďárských vrších. Sdružení Krajina tam buduje obecní rezervaci

22. květen 2023

Pokud se někdy vydáte na Žďársko směrem na Věcov, Odranec a (tematicky) Koníkov, možná uvidíte na kusu louky za nízkým plotem a krátkou lávkou čtyři pasoucí se poníky. Ekologické sdružení Krajina si vybralo tento pozemek, který není příliš vhodný pro zemědělské využití, aby na něm vybudovalo obecní rezervaci.

Ve spolupráci s obcí vyčistili nálety, a teď nechávají mezi několika tůňkami se pást čtyři shetlandské poníky. 

Asi pěti hektarová louce se říkávalo Pastviska. "Dřív se tady páslo, protože je to podmáčená louka, která se nedala zemědělsky obhospodařovat. Území zůstalo dlouhé roky bez péče, takže zarostlo a bylo zpustlé. Snažíme se ve spolupráci s CHKO a obcí Věcov, pod který spadá i Odranec, o jeho obnovu,“ říká Tomáš Blažek ze sdružení Krajina.  

Předsedkyně sdružení Jarka Šmítková popisuje jeden z úkolů, před kterým práce sdružení stála: „Tůní je tady na celém svahu několik. Tady u prvního jezírka by měla na podzim vzniknout přírodní učebna, kam by měla chodit novoměstská základní škola Spolu na terénní a badatelskou výuku. Podél celé ohrady byla taková odtoková příkopa, která se přehradila, tím vznikly další mini tůňky a také se zvedla hladina spodní vody.“ 

Nekrmit

Traviny na louce spásají shetlandští poníci, jen jim tráva chroupe v zubech. „Je to plemeno, které vydrží celý rok venku, nemusí být pod žádným přístřeškem. Tito poníci jsou vychovaní, vycvičení, a když je potřeba třeba veterinární zásah, tak za námi přijdou. Ale je potřeba zmínit ještě jednu věc, poníky nekrmit, pokud sem půjdete. Jsou i případy, kdy to těm zvířatům docela dost ublíží,“ varuje Tomáš Blažek.

Spustit audio

Související