Některé orchideje najdeme i v našem kraji. Příkladem je Mrázkova louka u Borů na Žďársku

6. červen 2022

Když někde v přírodě kvetou vzácné rostliny, nemluvě o orchidejích, bývají tato místa chráněna a opečovávána.

Stejné je to i s Mrázkovou loukou, která patří k Borům na Žďársku. Díky péči zdejších ochránců přírody na ní na přelomu května a června vykvetou sytě nachové vstavače, najdeme tu ale i spoustu dalších vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Přírodní památka

Mrázkova louka je přírodní památkou díky výskytu vzácných rostlin, říká Pavel Kříž z místního Českého svazu ochránců přírody. „Jsou to především prstnatce májové, tolije bahenní a rosnatka okrouhlolistá. Ty prstnatce jsou fialové až nachové barvy, dvacet pět až třicet centimetrů vysoké, letos jsou opravdu velmi veliké a mají listy s krásnými fialovými skvrnami. Ještě jiný výraz, který lidé znají, je vstavač.“

Kromě rostlin se na louce vyskytuje i mnoho druhů živočichů - pavouků, bezobratlých, a v pozdním létě spousta různých motýlů. Louka je celoročně podmáčená a rašelina se místy nebezpečně houpe. 

Ochránci přírody zde přesto vybudovali dvě tůňky pro žáby a obojživelníky. „Nic bychom tady neudělali, kdybychom si sem nedali prkna. Na nich jsme stáli, z nich jsme to rýpali a opatrně odváželi, abychom se nezabořili. Rašelina navíc klouže z lopat a rýčů, no byla to práce, která trvala dlouho,“ vzpomíná Pavel Kříž. 

Starají se všichni … 

V roce 1949 byla louka vyhlášená státní přírodní rezervací, kdy patřila borskému obyvateli panu Mrázkovi. V pozdějších desetiletích se o louku příliš nikdo nestaral a louka začala zarůstat, ale v 70.  letech o ni začali pečovat borští ochránci přírody. 

„Péči zajišťuje základní organizace, ale zapojují se i potomci pana Mrázka, kroužek mladých ochránců přírody Bobeš, rodinní příslušníci, ale i obecně veřejnost. Nejde o to tu louku pokosit najednou, ta péče reaguje na výskyt chráněných živočichů a rostlin. Například tolije bahenní se kosí, až když dozrají semínka, nebo hnědásku rozrazilovému se nechávají čtverce s rostlinami, kterými se živí jeho housenka,“ uvádí Pavel Kříž jen několik příkladů. 

Údaje o chráněných druzích najde návštěvníka na informační tabuli na kraji Mrázkovy louky. 

Spustit audio

Související