Kostnici u kostela sv. Jiljí v Moravských Budějovicích postavili kolonisté od Dunaje

U kostela svatého Jiljí v Moravských Budějovicích stojí kruhová stavba s šindelovou střechou. Někde se píše, že je to rotunda, které se opravdu tvarem podobá.

Pravdou ale je, že jde o kostnici, jinými slovy karner, tedy místo, kde byly uložené kosti zemřelých.

Karner

„Je to kostnice. Jedná se o speciální stavbu, které vznikaly na jihozápadní Moravě a v severním Rakousku,“ říká vedoucí moravskobudějovické pobočky Muzea Vysočiny Třebíč Petr Beránek.

Karner vznikal v době, kdy oblast osidlovali kolonisté z Podunají. Tehdy se hřbitovy zřizovaly v těsné blízkosti kostela, což bylo také často v centru obcí, osad či plánovaných měst. Hřbitovy tak byly malé a brzy nestačily pojmout nebožtíky. „Tak se kosti ukládaly do kostnice,“ dodává Beránek.

Karner a rotunda

Vedoucí muzea také vysvětluje další rozdíl mezi karnerem a rotundou. „Rotunda je označení také pro kostel, zatímco tohle kostel nikdy nebyl,“ říká.

Moravskobudějovický karner je dvoupodlažní. Dolní patro, kdysi podzemní, sloužilo k ukládání kostí, v horním patře byla kaple. „Sloužila pro zádušní, modlitby nad mrtvými,“ dodává Beránek.

Kosti se už do karneru dávno neukládají. Stavba také prošla začátkem 17. století velkou rekonstrukcí pod vedením tehdejšího faráře Chudánka. V té době se také podlaha kaple zcela uzavřela cihlovou dlažbou. „Pravděpodobně tady býval dřevěný poklop,“ dodává vedoucí muzea.

Za faráře Chudánka také byla pořízena freska na stropě kaple, která dávný účel stavby připomíná. „Je to zobrazení proroctví Ezechiela. Je to vize Zmrtvýchvstání,“ popisuje Beránek.

Hlídání nebožtíků

Do bývalé kostnice je dnes zvenku proražený vchod, který je krytý mříží. Býval tam Kristův žalář, dnes je to Mariánská kaple. „Na přelomu 18. a 19. století tenhle objekt sloužil pro nebožtíky. Bylo nařízeno, že se má nebožtík hlídat tři dny se zvonečkem,“ říká Petr Beránek.

Z márnice vedl provázek se zvonečkem až do domku vysloužilého vojáka, který byl za hlídání nebožtíků placený. Opatření bylo nutné především při náhlých úmrtích, kdy se stávalo, že například utonulý náhle obživl.

Spustit audio

Související