V Jihlavě se narodila autorka nejznámějšího portrétu Mozarta. Známe ho z bonbónů

28. listopad 2022

V Jihlavě se ve druhé polovině 18. století narodila malířka, s jejímž nejznámějším obrazem se dodnes setkáváme v cukrárnách i v peněženkách.

Zajímavé je, že Barbaru Krafftovou v rodišti téměř nikdo nezná. Ve městě žila do svých tří let.

Ze soukenické rodiny

„Barbara Krafftová byla rozená Steinerová. Pocházela ze známé soukenické rodiny,“ říká jihlavský patriot Mojmír Kolář a dodává, že rodný dům slavné malířky v ulici Matky Boží dosud stojí. Krafftová se narodila v druhé polovině 18. století, kdy bylo v Jihlavě soukenictví na vzestupu. „Byl to takový rakouský Manchester,“ říká Kolář.

Rodinnému řemeslu se ale věnoval především Barbařin dědeček. Už její otec Johann Nepomuk Steiner byl vyhledávaný malíř. Namaloval například oltářní obraz v jihlavském kostele sv. Jakuba Staršího. Jeho práci obdivoval tehdejší majitel zámku v Lukách nad Jihlavou, který ho doporučil k císařskému dvoru ve Vídni.

Z Jihlavy do Vídně

Rodina se přestěhovala do Vídně v době, kdy byly Barbaře tři roky. Od otce dostala kvalitní výtvarnou průpravu. V té době, hovoříme o druhé polovině 18. století, ale ženy nesměly vykonávat povolání malířky. Barbara se tak stala portrétistkou, což nebylo považováno za plnohodnotné malířství.

Už ve svých dvaadvaceti letech měla svou první výstavu. Její otec, Johann Nepomuk Steiner, zemřel v roce 1793. Z roku 1794 existuje záznam o zřejmě poslední návštěvě Barbary Krafftové v Jihlavě. Ve městě vyřizovala otcovu pozůstalost. 

Mozartův portrét

Koncem 18. století žila Krafftová v Praze, kde malovala portréty představitelů šlechtických rodin, ale i profesorů lékařské fakulty nebo rakouských císařů. Za svého pobytu v Salzburgu namalovala svůj zřejmě nejznámější obraz. „Byla požádaná známým milovníkem hudby Josefem von Sonnleithnerem o zhotovení portrétu Wolfganga Amadea Mozarta,“ říká Mojmír Kolář a dodává, že v té době byl Mozart už 28 let po smrti.

Portrét proto malovala podle tří originálů z majetku Mozartovy sestry Marie Anny, která také pomohla svými vzpomínkami. Vznikl obraz, který je dodnes využívaný například na známých čokoládových bonbónech. „Na rubu rakouské mutace jednoeurové mince najdete portrét od naší jihlavské známé rodačky,“ dodává Kolář. Originál obrazu visí v koncertním domě vídeňského Hudebního spolku.

Poslední část svého života prožila Barbara Krafftová v německém Bamberku. Badatelům se podařilo zjistit, že v Bavorsku dodnes žije malířčina praprapravnučka Barbara Krafftová, která je kunsthistoričkou.

Spustit audio

Související