I v malých prostorách jdou dělat velké věci

17. březen 2013

Obecní knihovna, to nemusí být jen místo, kam si jdete půjčit knihu a za nějaký čas ji zase vrátíte. V Salačově Lhotě na Pelhřimovsku je knihovna centrem kulturního dění, které se skvěle doplňuje s aktivitami místních dobrovolných hasičů.

Knihovnu v Salačově Lhotě před časem převzala Marie Chládková. Protože chtěla vytvořit příjemné místo pro setkávání maminek s dětmi, zřídila v knihovně s pomocí obecního úřadu a mnoha ochotných přátel dětský koutek. Postupně začala pořádat různé dílničky, výstavy nebo výlety. Ani knihovna však nezůstává v pozadí. Marie Chládková si pochvaluje, že do jejich knihovny jezdí lidé i z míst, kde mají knihovnu svou.

Marie Chládková ve své knihovně

Spustit audio