Starý zámecký pivovar v Jemnici čeká velká rekonstrukce a návrat výroby piva

Do Jemnice by se po více než 80 letech mohl vrátit pivovar, a dokonce do stejné budovy, kde pivo před válkou vařili zaměstnanci majitelů zámku Pallaviciniů.

Město Jemnice by tak získalo nejen své pivo, ale také novou restauraci, penzion a muzeum.

„Je to budova bývalého panského pivovaru. Byl součástí zámku už od druhé poloviny 16. století,“ říká místostarosta Jemnice Zdeněk Hošek a ukazuje na zchátralou stavbu, která stojí přímo na zámeckém nádvoří. 

Před válkou…

Pivo se tam vařilo naposledy před druhou světovou válkou. Za války v ní majitelé panství Pallaviciniové zřídili prádelnu. Po válce se zámek i s pivovarem stal na základě Benešových dekretů majetkem státu. „Objekt obsadila armáda,“ dodává místostarosta.

V pivovaru jsou stále zachovalé ležácké sklepy i ledárna. „Místo toho je v plánu mít tady tanky,“ říká starosta Jemnice Miloň Slabý a dodává, že podle výsledků odborného průzkumu je objekt natolik v pořádku, že je připravený pro plánované využití. 

„Obsazení armádou bylo štěstí v neštěstí. Tady v podstatě nedošlo k historickému nabourání, klenby, všechno zůstalo zachováno,“ říká místostarosta. Armáda využívala budovu k ubytování a skladování výstroje. V přízemí jsou tak dodnes vidět pozůstatky vykachličkované umývárny, patro je rozdělené na jednotlivé pokojíky. Sklad výstroje býval v bývalé sušárně sladu. 

Pivovar

Pokud se podaří zrealizovat plány, vrátí se do budovy pivovar. Technologie bude, jak je v dnešní době zvykem, součástí restaurace, v patře vzniknou pokoje k ubytování hostů a v prostorách sušárny sladu a později skladu výstroje, vznikne muzeum pivovarnictví. 

„Spolupracujeme s Janem Němečkem, který je profesně sládek. Je rodák z Jemnicka a zabývá se historií pivovarnictví,“ říká Miloň Slabý s tím, že badatel už teď nashromáždil množství informací i dobových předmětů, které budou využity v plánované expozici.

Spustit audio

Související