Řešením 95% nebezpečných situací je útěk, cvičením a přípravou se doba zmrznutí zkracuje na polovinu

15. únor 2023

Reakce na krizovou situaci záleží na tom, jaká hodnota je ohrožena. Nejvyšší hodnotou pro člověka je jeho život a zdraví. Pokud je ohrožený náš život a zdraví, tak naší primární snahou je si je zachovat nebo je mít co nejméně poškozené.

„Řešením 95% situací je útěk, vzdálit se od nebezpečí,“ vysvětluje nejlepší možnou strategii obrany před nebezpečím bývalý vojenský zpravodajec, dnes lektor a bezpečnostní konzultant pro státní i privátní sektor a také spisovatel Eduard Krainer

Nebezpečí se musí vzdálit od nás, nebo my se musíme vzdálit od něj, potom přežijeme. Jiná varianta není. „Vrhat se po hlavě v rámci nějakého macho stylu do toho nebezpečí je prostě cesta do záhuby,“ varuje bývalý vojenský zpravodajec.

Lidem nabízí školení, na kterých se můžou na nenadále situace připravit. „Reakce na krizovou situaci je vždycky taková, že se dostáváme do skokového stresu. A ta první fáze stresu u naprosté většiny lidí je zmrznutí, že prostě zůstaneme stát,“ popisuje Eduard Krainer. Jak dlouho bude zamrznutí trvat, záleží na každém z nás. Jak se zachováme v krizové situaci, poznáme, až ve chvíli, kdy se do ní dostaneme.

„Pokud jsem se s takovou situací nikdy ani teoreticky neseznámil, absolutně nedokážeme říct, co dělat budu nebo nebudu,“ upozorňuje lektor. Říká se, že se doba zmrznutí zkracuje na polovinu, pokud se na ni připravujeme. To znamená, že čím víc o možné krizové situaci přemýšlím, tím rychleji dokážu reagovat. Ukázkou jsou hasiči nebo policisté, kteří jsou schopní téměř okamžitě reagovat. Je to proto, že mají adaptaci na stres a jejich fáze zmrznutí, i když nevymizela, trvá jenom zlomky vteřin nebo vteřiny.

O přípravě na nenadálé situace i knihách, do kterých Eduard Krainer promítnul svoje zkušenosti vojenského zpravodaje, si poslechněte v rozhovoru Hely Dvořákové.

Spustit audio

Související