PORADNA: Kůrovec i letos vyletěl brzy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kůrovec je pod kůrou

Lesní hospodář Jiří Pohan v Poradně Českého rozhlasu Vysočina popsal, jak jsou na tom lesy v našem kraji s ohrožením kůrovcem. Nebo jak vichřice ovlivňují cenu palivového dřeva.

V lesích můžeme stále najít popadané stromy a nezpracované dříví. Důvodů je více, jak nedbalost některých vlastníků, tak i nedostatečné kapacity na zpracování dřeva. Přitom odklizené polomy nebo napadené dříví kůrovcem, mělo být z lesa pryč do konce března. Vlastníkům tak za to hrozí pokuta. Na druhou stranu kůrovcová kalamita je opravdu vážná a odstraňování napadeného dříví pracovníci nestíhají.

Kůrovec oslabený strom vycítí

„Smrkové dřevo, které v lese spadne v zimě nebo jiném období, se stává pro kůrovce atraktivní. Kůrovec je přirozený škůdce lesa, který neustále zkouší a hledá svoje možnosti k životu. Jakmile v lese najde a podle vůně i hledá, protože padlé nebo poraněné dřevo vydává jinou vůni, než zdraví strom, tak se v takovém dřevě začne množit,“ vysvětluje Jiří Pohan.

Kůrovec letos vylétl dřív, než se čekalo

„Od napadení stromu do vyrojení brouka, může být jenom 8 týdnů. Letošní kůrovec začal létat v polovině dubna. Díky zimním mrazům jsme si mysleli, že to bude o něco později, ale byl spíš rychlejší,“ říká host. Proto lze předpokládat, že letošní první generace kůrovce se vyrojí za 2 až 4 týdny.

Lýkožrouta poznáte podle pilin

Na patě kmene, pokud strom stojí nebo pod ním, jsou malé piliny nebo drobná zrníčka jako mouka. Tak bezpečně poznáte kůrovce. Jeho šíření se aspoň částečně dá bránit čistotou v lese, to znamená, aby tam nebyly nezpracované stromy nebo čerstvě napadené stojící stromy, které majitel lesa ponechá bez povšimnutí.