Jihlavský skaut slaví sto let své existence. Dokazuje to záznam v chatní knize na Čeřínku

25. červen 2020

Český skauting má své kořeny v roce 1912, kdy Antonín Benjamín Svojsík sepsal knihu Základy junáctví.

Na Vysočině pod hradem Lipnice na základně Orlovy se svým oddílem postavil první skautský tábor. Jihlava si na svůj první oddíl počkala do roku 1920. Místní skauti tedy letos slaví 100 let od svého vzniku.

Jihlavské gymnázium

„V roce 1919 tady v Jihlavě vznikla první česká střední škola. Bylo to reálné gymnázium, a jeho profesoři měli o skauting zájem. Byl to především profesor Svačina, který organizoval skauty z řad studentů gymnázia,“ říká vedoucí střediska Zvon Českého skautu v Jihlavě Ludmila Rakša Hronová.

První písemná zmínka o činnosti jihlavských skautů je v chatní knize na Čeřínku. „Tam se zapsalo asi osm skautů, kteří si tam udělali takový provizorní skautský tábor,“ dodává Rakša.

Za První republiky si snad každá politická strana zakládala svou skautskou organizaci

Od té doby začalo oddílů ve městě přibývat. Vznikaly ale i jiné skautské organizace. Mezi nimi například Skauti Dělnické tělovýchovné jednoty, Němečtí katoličtí skauti, Židovští skauti nebo Junáci volnosti.

„V podstatě každá politická strana si v té době založila své skauty. I když Skaut je ve své podstatě nepolitickou organizací,“ říká Ludmila Hronová.

V Jihlavě skautoval i herec Bořivoj Navrátil. Dochovala se jeho Skautská stezka

Díky pamětníkům, kteří si na svá skautská léta schovávali památky, dnes známe podobu krojů, táborů, ale i svazových dokladů. Zachovala se například knížečka - Skautská stezka herce Bořivoje Navrátila. „Ten právě v Jihlavě skautoval, bydlel ve vile poblíž autobusového nádraží,“ upřesňuje Ludmila Hronová.

Dochoval se ale i filmový záznam Srazu katolických skautů z roku 1938. „Účastnil se ho bratr Svojsík, který tam na těch záběrech pochoduje. Vidíme tady skauty v plné parádě s nádhernými vlajkami, jak pochodují Jihlavou,“ popisuje Rakša.

Principy skautingu se za sto let vůbec nezměnily

I přes všechny politické změny, kterými republika za posledních sto let prošla, zachovává Skaut stále stejné principy.

„Vychovává demokratické osobnosti. To jsou lidi, kteří jsou svobodní, nenechají se spoutat nějakou totalitou. Také proto byl skauting vždycky pronásledován,“ dodává Ludmila Rakša Hronová.