Dobřenští mají kořeny v Chotěboři

Majitel chotěbořského zámku Jan Dobřenský
Majitel chotěbořského zámku Jan Dobřenský
Uvnitř chotěbořského zámku se nachází poměrně zajímavá kaple, její základy jsou patrně mnohem starší než samotný zámek. Interiér kupodivu přečkal čtyřicetileté období minulého režimu a to včetně původních a stále funkčních varhan.

„Roku 1870 koupil celé panství můj předek baron Brachfeld a vytvořil tady rokokovou kapli,“ říká současný majitel chotěbořského zámku hrabě Jan Dobřenský. V bohatě zdobeném prostoru, který připomíná spíš malý kostel, je v horní části naproti kůru, balkon, kde také sedávala šlechta při bohoslužbách. „Když byli třeba nemocní,“ vysvětluje hrabě Jan.

Dobřenští, podobně jako ostatní šlechtické rody, přišly o svůj majetek po roce 1948. Řada z nich emigrovala včetně Dobřenských. Jan Dobřenský si na odjezd nepamatuje, byl malý dítětem. Po roce 1989 se ale situace změnila a šlechta přišla zpět. „Kořeny jsou kořeny,“ říká svou lámanou češtinou pan hrabě, který značnou části života strávil ve Francii a Kanadě.

Kaple byla vždy pro šlechtu důležitým místem a ne jinak tomu je dnes, i když se pohled společnosti k duchovnu hodně změnil.