Dobřenští mají kořeny v Chotěboři

4. červenec 2014

Uvnitř chotěbořského zámku se nachází poměrně zajímavá kaple, její základy jsou patrně mnohem starší než samotný zámek. Interiér kupodivu přečkal čtyřicetileté období minulého režimu a to včetně původních a stále funkčních varhan.

„Roku 1870 koupil celé panství můj předek baron Brachfeld a vytvořil tady rokokovou kapli,“ říká současný majitel chotěbořského zámku hrabě Jan Dobřenský. V bohatě zdobeném prostoru, který připomíná spíš malý kostel, je v horní části naproti kůru, balkon, kde také sedávala šlechta při bohoslužbách. „Když byli třeba nemocní,“ vysvětluje hrabě Jan.

Dobřenští, podobně jako ostatní šlechtické rody, přišly o svůj majetek po roce 1948. Řada z nich emigrovala včetně Dobřenských. Jan Dobřenský si na odjezd nepamatuje, byl malý dítětem. Po roce 1989 se ale situace změnila a šlechta přišla zpět. „Kořeny jsou kořeny,“ říká svou lámanou češtinou pan hrabě, který značnou části života strávil ve Francii a Kanadě.

Kaple byla vždy pro šlechtu důležitým místem a ne jinak tomu je dnes, i když se pohled společnosti k duchovnu hodně změnil.

autoři: mik , Petr Hladík
Spustit audio