Borské kufrování je hra v přírodě spojená s hledáním tajenky. Její autorka je nominovaná na cenu Skutek roku.

23. březen 2023

Aktivní lidé se spoustou nápadů bývají často i v malých obcích těmi, kdo ostatní rozhýbou k nějaké činnosti. V Borech na Žďársku je to Blanka Křížová - podílela se na založení obecního muzea, desítky let vede s manželem Pavlem místní knihovnu, oba jsou autory naučné stezky Poznáváme Bory a členy Českého svazu ochránců přírody. Paní Blanka navíc pro děti organizuje letní i přívesnické tábory a během covidové pandemie vymyslela hru pro každého - Borské kufrování. 

Nejprve ale musela projít a důkladně poznat okolí obce a připravit do terénu úkoly. Za to je letos nominovaná na skutek roku v anketě Kraje Vysočina. „Všechno to souvisí s covidem a s omezeními, která tehdy byla. Dostali jsme zákaz chodit mimo katastr obce, a mě napadlo, že bych ten katastr měla pořádně poznat, když mám tu možnost. To moje chození bylo napínavé a dobrodružné. Po hranicích katastru jsem chodila v březnu, což bylo zásadní, protože v předjaří se člověk dostane všude, kam by se v létě nedostal,“ vypráví před panelem naučné stezky, který se nachází uvnitř autobusové zastávky.

Kufrování

Během chození po katastru obce vypátrala i díky spolupráci s archívem ve Velkém Meziříčí i historické pomístní názvy luk, potoků a dalších významných bodů v krajině. Z některých z nich se staly oblíbené výletní cíle a dobře se daly spojit s chystanou hrou.

Ze všech objevů v katastru obce i nejbližším okolí sestavila Blanka Křížová trasu pro Kufrování. 10 cílů, stanovišť, je označeno cedulkami jako v orientačním běhu a jsou u nich hesla, s jejich pomocí účastníci sestaví tajenku. Kufrování se konalo už dvakrát, vždy od prosince do ledna.

„Setkalo se to s pěkným ohlasem a číst si ty zprávy, které nám ti účastníci posílali, to velká radost. Oni třeba bloudili, volali, já jsem byla na telefonu k dispozici a mohla jsem poradit, kam mají jít dál. To bylo pěkné,“ směje se aktivní žena.

Spustit audio