Zahrazením potoka vznikají v lesích rybníčky. Pomáhají zadržovat vodu

Sucho a s ním i kůrovec dávají lesům na Vysočině pořádně zabrat a pomalu a jistě se loučíme se smrkovými porosty. I nově sázené stromky ale budou potřebovat vodu.

Jednou z možností, jak ji v lese udržet je budování nádrží zahrazením potoků a bystřin. Dva takové nové rybníčky vznikly na Jihlavsku.

Kněžický potok

Na Kněžickém potoce v katastru obce Jestřebí na Jihlavsku je úplně nový rybník, a další vzniká pár desítek metrů pod ním. Zas tak velká novinka to ale není, protože kaskáda dokonce tří rybníků tu bývala už ve čtrnáctém století. Tehdy dokonce stávalo v blízkém okolí několik vesnic. Potvrdily to archeologické výzkumy. Lesy v té době ale určitě vypadaly jinak, než dnes. „Byly druhově pestřejší. Byla tady mnohem víc zastoupena dřevina buk, jedle a další,“ říká vedoucí oddělení lesního hospodářství odboru životního prostředí krajského úřadu Kraje Vysočina Jiří Bartoš. Podobnou podobu by měly mít i lesy, které dnes vznikají na pasekách po kůrovcovém kácení.

Nové vodní plochy v lese změní mikroklima. Bude vlhčí a chladnější

Rybníky vznikly zahrazením Kněžického potoka. Je to možnost, jak v lesích, které jsou sužované suchem a kůrovcem, udržet vodu. „Nádrže by měly být k zadržování vody, zachycování dešťové vody, případně pro hasební účely, anebo k zalévání sazenic listnatých stromů při obnově lesa,“ vyjmenovává vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná. „Díky vodním plochám se mění mikroklima. Ovzduší je tady vlhčí, zároveň voda ochlazuje atmosféru,“ dodává Jiří Bartoš.

Rybaření na nových rybnících možné nebude

Oba rybníky také samozřejmě nalákají nové živočichy. „Na této nádrži je rybochovná funkce zakázaná. To znamená, že bychom se tady neměli setkat s rybí obsádkou,“ upozorňuje Jiří Bartoš. To ale neznamená, že se přirozeným přítokem do rybníků žádná ryba nedostane.