Vykácené dřevo je často složené u vodních toků. V případě vzedmutí hladiny může být problém

29. červen 2020 06:00
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Turisté se snaží s majiteli lesů dohodnout, aby při těžbě dřeva zachovali turistické značení. Ne vždy je to ale jednoduché

Kůrovcová kalamita může zhoršit dopady bleskových povodní. Hranice dřeva totiž často bývají složené v záplavových území např. u potoků.

V případě náhlé změny hladiny vlivem vytrvalého nebo přívalového deště může být složená kulatina odplavena.

Překážky ve vodním toku

„Jde o tu intenzitu povodně, v takových případech hrozí, že ten volně uskladněný materiál může být povodní odplaven a může způsobit zranění osob, může způsobit vytvoření překážky ve vodním toku a vznik výraznější povodně třeba nad nějakým propustkem, mostem a podobně,“ řekl Českému rozhlasu tajemník krajské povodňové komise Jaroslav Mikyna.

Podle něj je dřevo složené v záplavových oblastech často. „Lidská paměť je krátká a poslední velké povodně, které zasáhly území kraje, byly v roce 2006. Druhá věc je obrovská kůrovcová kalamita, těžba dřeva a problém, kam to dřevo přechodně uskladnit. Nejjednodušší pro vlastníky je to umístit na pozemcích, které jsou volné, které nejsou obdělávané. Louky u vodních toků a podobně.“

Kontrola

Který státní či samosprávný orgán to má kontrolovat? Podle Jaroslava Mikyny je to v prvé řady povodňový orgán konkrétní obce. „Zná nejlépe situaci, která je na místě, může vyzívat vlastníky pozemků.“

Krajský úřad aktuálně vydat výzvu na obce, aby podobné kontroly prováděly častěji a důsledněji.

autoři: Milan Soldán , mik
Spustit audio

Související