Volná výchova děti znejišťuje a zúzkostňuje, říká dětský psychiatr František Čihák

12. březen 2015

František Čihák jako psychiatr působí téměř čtyřicet let, jako dětský sedmnáct. „Děti jsou v podstatě pořád stejné, ale změnily se vztahy v rodinách a ve společnosti, kdy obecně se méně uznávají autority a děti jsou vedeny více demokraticky, a často to není ku prospěchu těch dětí,“ povzdechl si v úvodu Dobrého dopoledne primář Dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod František Čihák.

Děti podle něj potřebuji ve své výchově pevné jistoty, pevné hranice toho, co se smí, co se nesmí. „Kdo má pravdu, měl by to být rodič, učitel. Často jsou tyhle principy brány, že to není správně, že mají děti rozhodovat o svém životě, ale ony toho často ještě nejsou schopny.“

Bez pevných hranic při výchově si dítě bude myslet, že svět se točí kolem něj

Taková výchova děti znejišťuje, zúzkostňuje, snaží se pak porušovat hranice. „Mít úctu k dospělým, ke starším, že na ně nesmí pokřikovat, že nesmí krást, že nesmí sousedům rozbíjet věci. Když jim to rodič jasně neřekne, naopak, když řekne, ta učitelka je blbá, děti si pak myslí, že se svět točí podle nich,“ vysvětluje František Čihák.


Diagnózy jsou podle primáře dětské psychiatrie stále stejné. Nejzákladnější, kterou dětský psychiatr určí, je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), kterou trpí vrozeně 5 až 8 % dětské populace všude na světě.

Novinka? Tlačí se tam užívání drog, zejména marihuana

V běžné populaci žije asi 20 % lidí do věku osmnáct let. 13 % ze všech dětí má někdy v životě nějaké psychické problémy. „Ne třináct procent dětí teď trpí psychickou poruchou, ale třináct procent ze všech dětí má někdy v životě nějaké psychické potíže. Ale z toho mentální retardací trpí 300 dětí na 10 tisíc, to jsou tři procenta, pak máme 5 až 8 % ADHD, to máme už jedenáct procent, pak jsou další poruchy, například obsedantně kompulzivní poruchy, další vrozené poruchy, jako je schizofrenie.“

Dětský psychiatr František Čihák s moderátorkou Tamarou Peckovou

Přeci jen se v oboru pedopsychiatrie za 17 let objevila novinka. „Velmi se tam tlačí užívání drog. Zejména marihuana, kterou většinou ti obhájci užívání hodnotí jako lehkou neškodnou drogu, tak ta má naprosto devastující vliv na vývoj mozku v adolescenci. To je věk začínající puberty až do dospívání a dospělosti,“ upozorňuje havlíčkobrodský dětský psychiatr František Čihák.

Není to tím, že jsou zlí, může za to porucha

Na oddělení v Havlíčkově Brodě přijímají děti z veliké spádové oblasti. Je to z osmnácti okresů, což jsou asi dva miliony obyvatel. „V celé České republice je asi 460 lůžek na dětských psychiatrických odděleních. My máme 34 lůžek. Přijímáme děti od předškolního věku po 18. Z těch dorostenců si musíme vybírat, nemůžeme přijmout děti, které ohrožují okolí mačetou. Také k nám nepatří závislosti na alkoholu v tom věku přes 15 let.“

Nejčastějšími pacienty v havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici jsou chlapci mladšího školního věku, kteří mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou a poruchami chování. „Narušují chod vyučování, nerespektují rodiče, napadají vrstevníky. Ale to není tím, že jsou zlí, je to proto, že trpí touto poruchou. Ta jim znemožňuje správně vnímat signály okolí, správně vnímat výrazy obličeje,“ popisuje nejčastější diagnózu dětských pacientů primář František Čihák.

autor: Tamara Pecková
Spustit audio