Vesnice Dobrá stávala na zemské stezce. Teď ji připomíná jen kříž s obrázkem svatého Václava

Kůrovcová kalamita změnila podobu českých lesů a často i odkryla místa, která byla skrytá v hustém stromoví. Na holé pasece jen kousek od Humpolce, vedle lesní školky, teď stojí i kříž, který připomíná zaniklou vesnici Dobrá.

Jen pár kroků za městskou hájenkou nad Humpolcem roste na pasece lípa a vedle ní stojí kříž. Je na něm obrázek svatého Václava. "Stávala tady vesnice Dobrá s kapličkou svaté Kateřiny," říká Pavel Koubek, který tímto místem často prochází. Dobrá zmizela z povrchu zemského už v první polovině patnáctého století. "Když tady táhnul císař Zikmund ku Praze. To byla první křižácká výprava," dodává.

Místo dostalo ještě druhou šanci. O dvě stě let později tam postavili kapli zasvěcenou svatému Václavovi. Lidé si k ní zvykli chodit, konaly se tam mše. Ani kaple ale nevydržela dlouho. Kvůli sporům dvou sousedících vlastníků začala stavba chátrat. Nikdo se neměl k placení oprav, a materiál, který měl být na opravy použitý, nakonec skončil ve zdech tehdy nově stavěného kostela v Úsobí. Časem z kaple nezbylo vůbec nic.

Dnes stojí na místě bývalé vesnice kříž, vedle roste lípa, a zmizelé kaple připomínají jen obrázky svaté Kateřiny a svatého Václava. "To místo stále žije. Na svátek svatého Václava se tady konají mše svaté," říká Pavel Koubek s tím, že podle pověstí na tom místě bývala i studánka. "Říká se, že v té studánce se zjevoval zvon," dodává.

Spustit audio