Věk odchodu do důchodu se posouvá k nereálnému věku

22. duben 2015
Dobré odpoledne

Kdy půjdeme do důchodu, se dá spočítat buď na této stránce, nebo s pomocí kalkulačky na webu ministerstva práce a sociálních věcí. „Tento věk je zákonem daný, ale pro mladší ročníky se stále posouvá, teď vychází až na 73 let a 4 měsíce, což už je hranice nereálná. V našem systému nemáme strop, ale hovoří se o tom, že se strop zavede kolem 70. roku, a to i zpětně,“ říká učitel sociální politiky soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě Petr Štůsek.

K vypočítání vlastního důchodového věku musíme zadat, zda jsme muž nebo žena a také své datum narození. „To stačí pro určení data, kdy máme nárok na řádný starobní důchod. Kalkulačka nám ale ukáže i možnost, kdy můžeme odejít do předčasného důchodu a další důležitý údaj. Tím je minimální doba pojištění, kterou člověk musí získat, ať už povinnou účastí nebo náhradní dobou pojištění,“ vysvětluje Petr Štůsek.

Náhradní doba pojištění vzniká v době, kdy člověk nepracuje, ale přesto mu stát pojištění započítává, například v době nemoci, péče o dítě, péče o osobu blízkou, základní vojenské služby nebo dobu na úřadě práce. „Nezapočítává se doba, kdy pracujeme na černo, a doba evidence na úřadě práce se započítává maximálně v rozsahu tří let.“ Podle Petra Štůska se dá tato chybějící doba nahradit dobrovolnou účastí na pojištění, ale pouze rok zpátky nebo tři roky dopředu. „Vyřešit to zpětně, třeba dobu před 10 lety, už tak úplně nelze,“ varuje učitel sociální politiky.

Jaké dokumenty potřebujeme?

„Odchod do důchodu je velice zásadní etapa lidského života, kterou není radno podceňovat. Požádal bych si na české správě sociálního zabezpečení v Praze o takzvaný informativní list důchodového pojištění. Tam lidé zjistí, jaké doby mají evidované, jestli jim něco nechybí a zároveň jim to umožní vypočítat, jaká výše důchodu by se jich týkala,“ doporučuje Petr Štůsek. Do měsíce by Výpis doby pojištění měl přijít.

Další potřebné dokumenty jsou doklad totožnosti, doklad o studiu, u mužů vojenská knížka nebo modrá knížka, u žen rodné listy dětí, originály těchto dokladů a od současného zaměstnavatele evidenční list důchodového pojištění a také potvrzení zaměstnavatele.

Studenti vám důchod vypočítají

Studenti soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě pod vedením Petra Štůska ve svém projektu pomáhají lidem vypočítat nejen věk odchodu do důchodu, ale i výši starobního důchodu, který se odvíjí od situace, ve které se nacházejí. Příště se se studenty můžete setkat a nechat si poradit 6. května na Žižkově ulici 98 v Jihlavě, kde sídlo spolek ŽIVOT 90.

Chat s Petrem Štůskem

autor: dak
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.