Trombóza je život ohrožující onemocnění

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Laboratoře chebské nemocnice se nyní nachází v nových prostorách

Krevní sraženina dokáže zabíjet. Primáře z pelhřimovské nemocnice Petra Kesslera jsme se ptali, podle čeho trombózu poznáme a jak se takové onemocnění léčí. „Trombóza je abnormální patologické srážení krve uvnitř cévy. Srážení krve je důležitou vlastností, slouží k zástavě krvácení, pokud dojde k porušení cévní stěny. Ale problémem je, pokud se začne srážet uvnitř cévy,“ upozorňuje host.

Následně hrozí ucpání tepny a přerušení dodávek kyslíku do postižené oblasti. Pokud jsou od kyslíku odříznuté životně důležité orgány jako mozek nebo srdce, jedná se o život ohrožující situaci.

Vytvářející se sraženinu pacient těžko pozná

„My na to bohužel přijdeme až ve chvíli, kdy je ta céva ucpaná a v případě tepny dochází k poruše zásobení kyslíkem. A v případě žíly, což je nejčastější případ trombózy, to jsou hluboké žíly v dolních končetinách, tak zase vázne odtok krve z té dolní končetiny. Takže končetina oteče, začne bolet,“ vysvětluje primář Kessler. Otoky končetin s bolestmi jsou tak jasným signálem krevní sraženiny v žíle.

Nebezpečnější ale jsou tepenné trombózy

Ucpání tepny pacienta ohrožuje na životě. Jedná se buď o infarkt nebo mrtvici. Může nastat i situace, kdy se sraženina v žíle odrhne a krevním řečištěm se dostane až do plic. Pak nastává tzv. plicní embolie, která může skončit rychlou smrtí. „Hlavními příznaky infarktu myokardu jsou silné bolesti na hrudníku náhle vzniklé, které můžou být doprovázené pocením, zvracením nebo dušností. Hlavním příznakem plicní embolie je náhle vzniklá dušnost, případně taky bolest na hrudi a pocity na omdlení,“ dodává primář Kessler.

V případě akutní trombózy volejte záchranku

Rozhodující je čas a pacient se musí dostat na pracoviště v nemocnici, kde lékaři mechanicky zprůchodní ucpané místo pomocí speciální trubičky. V případě běžné žilní trombózy nebo plicní embolie, která bezprostředně neohrožuje život, se používají léky, které snižují krevní srážlivost. To znamená injekčně heparin a po té se přechází na tabletky,“ vysvětluje host.