Stereoskop, obrazárna i klenotnice. V klášteře v Nové Říši zrekonstruovali třetí prohlídkovou trasu

10. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prohlídková trasa v klášteře Nová Říše, stereoskop

Opatská kaple se skládacím intarzovaným oltářem, dobový nábytek, sbírka obrazů, nově vymalované zdi, opravené podlahy, ale také klenotnice s liturgickými předměty.

Klášter premonstrátů v Nové Říši jihovýchodně od Telče zve na opravenou prohlídkovou trasu.

Stereoskopický prohlížeč

Bratr Štěpán Jiří Novák říká, že prostory klášterní obrazárny připomínají návštěvníkům prohlídku zámku. „Slyšíme to často a myslím si, že je to spjaté s tou tehdejší dobou. Tady v přijímacím salonku se konaly audience u opata, návštěvníci si mohli zkrátit čas u stereoskopického prohlížeče. Jsou v něm obrázky s náboženskou tematikou a známá světová místa, například Řím,“ ukazuje bratr Štěpán.

 „Ten stereoskop patřil šestému opatovi Bedřichu Francovi, který byl ve funkci v letech 1853–1860. Byl to velký vzdělanec v oblasti fotografie, a dokonce přinesl do českých zemí jednu z prvních fotografických metod – daguerrotypii.“

Duchovní a kulturní centrum

Kláštery byly ve své době významnými středisky nejen duchovními, ale také kulturními. Proto vznikla i v Nové Říši sbírka uměleckých děl. Druhý novoříšský opat začal rozšiřovat sbírku obrazů, v polovině 19. století sbírka čítala na 250 kusů.

V obrazárně je momentálně vystaveno asi 40 obrazů z celkové sbírky o 350 kusech, zbytek je v depozitáři nebo v klášterních chodbách, které k této prohlídkové trase vedou. Na stěnách visí i dvě díla od Petra Brandla z Kutné Hory, obrazy nejen na plátně, ale i na dřevě nebo na plechu.

Klenotnice

Zatemněná okna klenotnice, která bývala dříve také obrazárnou, zajišťují, aby sluneční světlo liturgickým předmětům neublížilo. Ve tmavé místnosti také vynikne jejich blýskavá krása. „Ale není všechno zlato, co se třpytí,“ směje se bratr Štěpán. „Předměty jsou z velké části z pozlaceného stříbra, a to ze dvou důvodů. Jednak z praktického, protože zlato je pro použití při mši svaté i jiných náboženských obřadech příliš těžké. A druhý důvod je, že ty předměty byly často umístěny v nehlídaných kostelích, kde by se zlato dalo ukrást a přetavit v něco jiného.“

Sbírka v novoříšském klášteře se představuje návštěvníkům v klenotnici i proto, že některé monstrance, kalichy a další vzácné věci se během roku nestihnou při obřadech využít. „Jinak by zůstaly v depozitáři a nám to přišlo škoda,“ uzavírá prohlídku bratr Štěpán Jiří Novák.

Spustit audio