Počítačový model jezuitské koleje v Telči ukazuje podobu stavby před dvěma sty lety

13. březen 2020

Historie nezůstává jen ve starých kronikách a v policích archivů. I tady může pomoci nemodernější technika.

Na půdě Národního památkového ústavu v Telči se sešel historik s počítačovým odborníkem a vytvořili virtuální 3D model jezuitské koleje v podobě před dvěma sty lety.

„Rozhodli jsme se, že se pokusíme vytvořit historickou rekonstrukci. Byla to výzva,“ říká historik Ondřej Hnilica. Spolu s odborníkem na počítačovou 3D modelaci Ivanem Klímou se rozhodli najít a do virtuální podoby převést podobu areálu z doby, kdy ho využívali jezuité, to znamená do roku 1773, kdy byl řád zrušený.

„Podařilo se najít zaměření z doby, kdy objekt využívali vojáci,“ říká historik s tím, že jde o období do konce devatenáctého století. K představě původní podoby pomohl i model, který vlastní Muzeum Vysočiny, ale i stará veduta z počátku osmnáctého století.

Původní odstín fasády zjistili autoři modelu podle starého účtu za barvy

Kvůli zásadním stavebním změnám z počátku dvacátého století ale bylo podkladů stále málo. Příliš se nezměnil snad jen kostel Jména Ježíš se dvěma typickými věžemi. „Sedli jsme si a přemýšleli nad tím, jak ty věci mohly vypadat,“ vzpomíná Ivan Klíma. Dlouhé hodiny pátrání v archivech přinesly důležité informace například o barvě fasád. „Našli jsme účty na barvy,“ prozrazuje Ondřej Hnilica. 

V neposlední řadě museli dva kolegové vzít pásmo a laserové měřidlo, a prostory poctivě proměřit. „Prolezli jsme kostel od sklepa až po půdu. Vnitřkem jsme vyšplhali i do vnitřku báně. Bylo to dobrodružné,“ dodává Ivan Klíma.

Moderní metoda dovoluje model měnit a doplňovat

Výhoda počítačového modelu je v tom, že bude přístupný veřejnosti, a zobrazitelný na počítačích, tabletech či mobilních telefonech.

Jednotlivé detaily je možné si přiblížit, zvětšit.  Podle případných nových informací jsou autoři připraveni model měnit nebo doplnit.