Na začátku sedmnáctého století v Jihlavě pobývala turecká delegace. Dodnes víme, kde přespali a co jedli

6. září 2023

Na rohu Masarykova náměstí a Znojemské ulice v Jihlavě stojí dům, který je z boční strany pokrytý zbytky barevných fresek. Jsou na nich výjevy ze Starého a Nového zákona, zajímavý je svatý Prokop s čertem. Dlouho ale nikdo nevěděl, co znamená řada jezdců na koních.

Rohový dům, který stojí v dolní části dnešního Masarykova náměstí býval pokrytý sgrafity a freskami celý. Na dobové kresbě jsou krásně vidět pásy fresek s náboženskými tématy. Mezi nimi je ale jeden pás s vyloženě světskými výjevy. Ve směru od Brtnice na něm po třech jedou jezdci na koních.

"Freska vyobrazuje tureckou delegaci, která navštívila Jihlavu 6. října 1609," říká jihlavský průvdce Marek Skřivánek. Turci tehdy mířili do Prahy za císařem Rudolfem II., Jihlavou projížděli, a jeden den ve městě přespali.

Delegace přijížděla z Brtnice, a do města tak vjela Brtnickou bránou, která stávala v dnešní Znojemské ulici v místě, kde ústí do křižovatky s ulicí Hradební. Freska je tak v místě, kudy Turci opravdu před více než čtyřmi sty let jeli. Zajímavé je, že dodnes existují záznamy o jejich pobytu.

"Přespali v zájezdním hostinci v Křížové ulici, jejich velitel přenocoval ve Stubikově hostinci, který stával v místech dnešního kostela sv. Ignáce z Loyoly," říká Marek Skřivánek.

Jako pohany nesměli Jihlavané Turky oficiálně přivítat. Potraviny jim ale prodat mohli. "Dvanáct husí a kačen, dvanáct centýřů másla, dříví na otop dostali zadarmo," vypočítává průvodce. Původně měla delegace dostat také čtyři vědra vína. Po excesu v Brtnici se k němu ale v Jihlavě nedostali."

Spustit audio