Zapojte se do naší velké soutěže a vyhrajte elektrokolo

Máme pro vás elektrokolo. Cesta k němu není složitá, i když chce to trochu štěstí. Velká soutěž Českého rozhlasu Vysočina startuje 21. května 2018.

Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Zaregistrujte se pomocí formuláře ve spodní části této stránky a čekejte na náš telefonát.

Volat přihlášeným posluchačům budeme třikrát denně. Vždy se budeme ptát na obsah vysílání. Pozorně poslouchat se vyplatí! Pokud projdete přes otázku, budete mít možnost tipovat.

Telč – Javořice

Co budete tipovat? Za jak dlouho na elektrokole projede moderátorka Českého rozhlasu Vysočina Hela Dvořáková trasu z náměstí v Telči na vrchol Javořice.

Trasa jízdy povede z Telče přes Vanov do Řásné a odtud kolem Pařezitého rybníku po asfaltové silnici k hájovně Lesů ČR a kolem Hraběcí chaty na vrchol ke kótě Javořice. Celková délka je necelých 13 kilometrů.

Telč - Javořice, mapa

Kdo se trefí nejpřesněji, má elektrokolo.

Jízda proběhne v úterý 26. června 2018 dopoledne, vítěze oznámíme následující den.

Pravidla soutěže s názvem Vyhrajte elektrokolo od Českého rozhlasu Vysočina

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 18. května do 21. června 2018

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Soutěžící mají poslouchat rozhlasové vysílání a zvednout telefon, pokud jim moderátor zavolá.

Každý soutěžící smí vyhrát během soutěže jen jednou.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.  Finanční plnění výher není možné. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese vysocina.rozhlas.cz

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: mik

Soutěžní formulář

Odebírat podcast