V květnu zpívají ptáci nejkrásněji. Na vycházky s poslechem je to proto ideální měsíc

10. květen 2022

První tažní ptáci se k nám vracejí v polovině února. Tehdy musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout, praví staré české přísloví. 

Pak jej postupně následují další a další druhy ptáků a v květnu už slyšíme v přírodě tolik ptačích hlasů, že vyznat se v nich je opravdu umění. S rozeznáváním ptačího zpěvu, ale i s chováním ptáků během doby hnízdění, s jejich zvyky i barvami peří pomáhají laikům ornitologické vycházky. Obvykle se konají během prvních květnových víkendů. 

Vítání zpěvu

„Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici společných vycházek, která pochází z Anglie. Tam to probíhá už desítky let.“ říká na úvod letošní květnové vycházky ve Studenci Ivo Hertl z Českého svazu ochránců přírody v Náměšti nad Oslavou. 

Ivo Hertl, Český svaz ochránců přírody, Náměšť nad Oslavou

Na vycházku se letos sešly desítky lidí. Je to způsobeno spojením organizátorů - původního České společnosti ornitologické a Ústav biologie obratlovců, jehož pobočka sídlí právě ve Studenci. 

Sýkorky, holub, stehlík …

První zastávka je u dutého stromu: „Velice rádi mají tyhlety typy dutin i netopýři, ale obvykle je dutina nejprve vytesána strakapoudem, a když po roce zahnízdí jinde, využijí dutinu sýkorky,“ vysvětluje Ivo Hertl návštěvníkům. 

Vítání ptačího zpěvu, Náměšť

Další ptáci kroužící nad náměšťskými rybníky následují, například holub hřivnáč, který má hnízdo v koruně smrku přímo nad chatami. Je slyšet zpěv zvonohlíka zahradního, nebo stehlíka. „Stehlík je specialista na vyzobávání semínek z bodláků. Toho můžete vidět, jak visí na konečku bodláku, kymácí se, a jak ho drancuje, tak ho drancuje,“ usmívá se průvodce vycházkou. 

Varovný zpěv

Každý pták se vyznačuje zcela odlišným druhem zpěvu, zejména v období vábení samiček a hnízdění. Ivo Hertl ale upozorňuje na jednu zajímavost z ptačího života: „Varování je naopak velmi podobné, v tom si různé druhy malých pěvců navzájem rozumějí. Třeba když zavaruje pěnice černohlavá, tak díky tomu, že podobným způsobem varuje budníček, kosi, drozdi, červenky, i ostatní vědí, že si mají dát bacha, že se něco děje.“

Vodní ptactvo 

Procházka vede k rybníkům, kde jsou vidět různé druhy kachen a vodního ptactva. Ivo Hertl ukazuje dva páry labutí a v jejich blízkosti i kachny kopřivky, lysky, dokonce husice nilské, které u nás ještě nedávno vůbec nežily. „Ještě o kousek dál je párek potápek roháčů, což jsou krásní ptáci, kteří mají navíc nádherný tok, je to takový tanec na hladině,“ popisuje Ivo Hertl. 

Většina lidí je na vycházce vybavena dalekohledy a teleobjektivy, aby mohla pozorovat i vzdálené ptactvo, což se na rybnících hodí. 

Vodní ptáci, Náměšť nad Oslavou

A jak se vlastně vyznat ve zpěvu ptáků? Je dobré mít hudební sluch, nebo využít moderní technologie, myslí si Ivo Hertl: „Můžete si to zapamatovat podle samotného zpěvu, přepsat si to do lidského vyjádření, ale doba se mění a v současné době dokonce existuje aplikace, kde si můžete kousek zpěvu nahrát a ona vám řekne, s jakou pravděpodobností je to daný druh.“

Spustit audio