Rekvalifikační kurzy na chůvy

22. srpen 2017

Do rekvalifikačního kurzu pro chůvy se může přihlásit osoba, která dosáhla plnoletosti, 18 let, bez logopedické vady a musí být zdravotně způsobilá. V okamžiku, kdy účastník kurzu složí zkoušku, stává se chůvou. Zkoušky však nejsou jednoduché a mohou trvat až čtyři hodiny. Do poradny přišel Petr Dvořák z jihlavské společnosti VSM Academy.

„Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,“ představuje první kurz Petr Dvořák. „Tento kurz vás připraví na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva. Kurz je zaměřen na využití teoretických i praktických znalostí v praxi. Zkoušky pak bývají dvou a půl až čtyř hodinové. Nejsou jednoduché,“ dodává host.

Tato zkouška vás opravňuje k získání vázané živnosti Péče o děti do tří let věku. Je to uznávaná kvalifikace pro práci s dětmi i v kolektivu. Vyžadují ji např. mateřské školky pro práci s dvouletými dětmi.

Chůva pro dětské koutky

Na tomto kurzu získáte dovednosti jak z oblasti pedagogické, tak zdravotní. Naučíte se zásady prevence úrazů a bezpečnosti, poskytování první pomoci dítěti. Budete mimo jiné umět řešit situace v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska.

Spustit audio