Řasy na fasádě prozradí majitele, který se o fasádu moc nestará

25. srpen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hezká fasáda domu je dobrá vizitka majitele (ilustrační foto)

Hezká fasáda domu je dobrá vizitka majitele. Je to pomyslný kabát, který je ale bohužel finančně hodně náročný. Pokud jste ale na péči o fasádu na delší dobu zapomněli, může vypadat už tak omšele, že začnete uvažovat o fasádě nové. Podle Tomáše Pošty ze společnosti Weber je pravidelnou údržbou možné životnost fasády značně prodloužit. Vzhled fasády tak můžete správným očištěním velmi zlepšit.

Jak poznat, že je možné stávající fasádu ještě zachránit

Na fasádu je nutné se podívat ze dvou úhlů pohledu – jestli je jenom nečistá nebo jestli už má poškození vzniklá zatékáním vody a působením nízkých teplot v zimě, ale i vysokých v létě. Pokud u zateplených fasád necháme do prasklin nebo netěsných detailů zatékat vodu, může již docházet k tomu, že se z fasády začnou odlupovat některé části. Po čase se může dokonce objevit izolant, který je pod vnějším souvrstvím. Ale i to se dá opravit.

Zateplení na zateplení? I to lze

Fasády jsou zatepleny tepelnou izolací. Dříve se používali tenčí tloušťky izolantů, ale dnes jsou výrazně silnější. Jestliže potřebujete fasádu s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, nemusíme stávající sundávat. Ale naopak je možné na ní přidat fasádu novou. Kromě nové a čisté fasády bez defektu si navíc takto pomůžeme i z hlediska úspor energie a zároveň přispějeme k ochraně životního prostředí, tím, že nesundáme a neskládkujeme původní zateplení.

Při čištění fasády domu v okolí oken musíme být velice opatrní

Jak při čištění správně postupovat

Údržbu fasády je potřeba dělat pravidelně jako u každého stavebního díla. Je nutné si fasádu pozorně prohlédnout, jestli někde nejsou nějaké trhliny nebo jestli někde nezatéká. Pokud fasáda vypadá pouze omšele, na řadu přijde její očištění. Na fasádu se běžně usazují atmosférické nečistoty, především prach a saze. To se dá jednoduše vyčistit tlakovou vodou a fasádním čisticím prostředkem. Pro čištění zvolte vodní trysku, která vytváří plochý paprsek. Nepoužívejte paprsek bodový, který vodu soustředí do jednoho místa a vytvoří v něm mnohem vyšší tlak. Můžeme čistit studenou nebo teplou vodou. Teplota vody by neměla přesáhnout 40 °C a tlak vody 100 barů.

Řasy a okolí oken vyžadují zvláštní péči

Větším problémem jsou řasy. Je to známka toho, že fasáda není příliš udržovaná. Vznikají tím, že na fasádě necháme nečistoty a prachové částice, do kterých se dostane voda a v tomto prostředí vznikne živná půda pro řasy. Spory se tam zachytí a začnou růst. Fasáda pak v těchto místech získá nejčastěji nazelenalou barvu, ale mohou se objevit i barvy jiné.

Pokud se chcete řas zbavit, je nutné použít odstraňovač řas a lišejníku, který se nastříká rozprašovačem na fasádu, nechá působit a přibližně po půl hodině se omyje tlakovým čističem. Velmi rizikové je čištění fasády proudem vody v okolí oken. Napojení rámu okna a fasády může být netěsné a voda se může dostat i do interiéru. V blízkosti oken je nutné čistit velmi šetrně a nemířit přímo do místa napojení.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...