Při návštěvě kostela u Nových Syrovic našlapete i několik kilometrů. Tvoří ho tři stavby

4. březen 2021

V lese nedaleko Nových Syrovic na Třebíčsku stojí v lese tři stavby. Na mapě jsou označené jako Sibyla, Špice a Lusthaus. Každá je jiná, a přesto patří k sobě.

„Tyhle stavby vznikly, když vládl rod Nimpšů,“ říká starosta Nových Syrovic Oldřich Svoboda. Nimpšové byli velmi nábožensky založení a chtěli postavit kostel. Tehdejší církevní správci jim to ale nepovolili. Nimpšové si ale poradili. „Postavili si kostel na vlastním panství v lese a rozdělili ho do tří staveb,“ dodává starosta. Každá ze stavbiček dnes představuje jednu část kostela.

Altán Sibyla stojí u potoka Dědek

Sakristii zastupuje kruhový altán, kterému se říká Sibyla. Stojí na břehu potoka Dědek, který vytéká ze stejnojmenného rybníka. Kdysi byla figurína Sibyly dokonce ve stavbičce umístěná.

„Nějakým mechanismem bylo zajištěno, že při otevření dveří se Sibyla uklonila a udělal jeden steh výšivky,“ vypráví s úsměvem Oldřich Svoboda s tím, že figurína už dlouho v altánu není. V čele kruhového prostoru dnes stojí březový kříž, před altánem jsou lavičky a ohniště. Dříve se tu prý scházeli místní farníci.

Kamenný obelisk může být věží kostela nebo terčem

Další stavba v lese má představovat věž kostela, na mapě je uvedená jako Špice, a jde o jakousi mohylu ve tvaru jehlanu. Existují dohady o jejím původním účelu. „Obelisk byl možná používán jako terč, někdy se hovoří, že stavba vznikla na počest napoleonských válek, že zde byl zabit voják,“ říká starosta s tím, že o tom, že je obelisk věží rozděleného kostela, existují historické záznamy.

Při bližším pohledu na jehlan je zřejmé, že na něm byla umístěná nějaká deska, nápis nebo snad onen terč pro střeleckou zábavu panstva.

V Lusthausu lesníci skladovali hnůj

Největší částí rozděleného kostela, hlavní lodí, je takzvaný Lusthaus. „Sloužila jako lovecký zámeček, po válce byla využívána jako ubytovna pro ruské zajatce, kteří byli v lese na pracích,“ říká Oldřich Svoboda.

Později sloužil Lusthaus lesníkům jako skladiště mimo jiné hnoje. Dnes jsou všechny tři stavby opravené a přístupné veřejnosti.