Před 25 lety začínali s jediným klientem, teď poskytuje organizace Portimo z Nového Města na Moravě sociální služby dětem i dospělým

19. červen 2023

Organizace Portimo z Nového Města na Moravě slaví 25 let. Provozuje například nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, občanskou poradnu nebo poskytuje osobní asistenci.

Před 25 lety nebyly sociální služby ukotvené tak, jako jsou v dnešní době. A v tom prvopočátku byla hlavní myšlenka pomáhat. Ukazovala se i nějaká slepá místa, která bylo potřeba nějakým způsobem si vzít pod sebe,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil, ředitel organizace Portimo z Nového Města na Moravě.

V roce 1998 vznikl projekt nepřetržité péče v domově s pečovatelskou službou. Tenkrát se jednalo o jednoho klienta, který potřeboval velmi náročnou péči. „Ten klient s námi vydržel přes 22 let, což je skvělé, že jsme mu celou tu dobu mohli být nápomocni. A vlastně i v té době vznikalo centrum poradenské a rodinné pomoci,“ vzpomíná Tomáš Pospíšil.

Dnes je skupina klientů Portima mnohem širší. Sahá od dětí až po seniory. „Musíte mít první řadě výborný pracovní tým, protože když jsou výborní kolegové, tak samozřejmě ta sociální služba vzkvétá a vzkvétá i celá organizace,“ připomíná zástupkyně ředitele Portima Michaela Svobodová.

Spustit audio