Okolí přehrady na Želivce lemují lesy napadené kůrovcem. Těžba je pro obce drahá

23. leden 2019 11:00

Kůrovec zasáhl desítky hektarů lesů v okolí vodního díla Želivka - Švihov. Povodí Vltavy označuje stav za kalamitu. Vyzývá tedy k urychlenému kácení a obnově porostů.

Na druhou stranu obce žádají ministerstvo zemědělství o finanční pomoc, protože likvidovat kůrovce v povodí vodního díla se jim kvůli nařízeným šetrným postupům výrazně prodražuje. 

Nic nesmí spadnout do vody a musí taky používat do strojů ekologické oleje.

„Postupuje ten kůrovec dál,“ konstatuje lesní hospodář Miroslav Peroutka, který pracuje pro čtyři obce v okolí přehrady.

Lýkožravý hmyz poškozuje lesy ve velkém pásu kolem přehrady, často navíc v těžko přístupném svažitém terénu. „Náklady na těžbu kubíku dřeva v těchto podmínkách budou dosahovat asi šesti set korun,“ dodává lesník, toho času poblíž obce Hořice.

Náklady pro obce

Právě svažitý terén, nutnost šetrných postupů jsou důvodem, proč obce kolem přehrady s pitnou vodou žádají ministerstva o příspěvek. „Tady z toho bude výnos pro obec asi sto korun za kubík,“ říká Miroslav Peroutka. Výdělek má navíc sloužit na pokrytí nákladů se zalesňováním.

Funkce lesů kolem vody

Lesy kolem vodárenské nádrže mají kromě estetické významnou ekologickou funkci. Zadržují erozi, dešťovou vodu. „Když tam ty lesy nebudou, a mluvíme o stovkách hektarů ploch kolem vodárenské nádrže, tak tam vznikne riziko právě té eroze,“ vysvětlil ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Obce mívaly z lesů zisk. Teď je musí naopak dotovat

Vlastnit les bývalo v minulosti výdělečné. Majitel těžil, prodával dřevo k dalšímu zpracování a zbylo mu dost peněz na to, aby mohl vzniklé paseky zalesnit a pěstovat malé stromy. S kůrovcovou kalamitou je to jinak. Týká se to i obcí kolem přehrady. „Určitě se nás to dotýká. Prodávali jsme dřevo třeba za 2.500 korun a dnes je nejvyšší cena kolem sedmi, osmi stovek, ztráta tam je obrovská,“ říká starostka Hořic Alena Přívratská.

Kůrovec by se podle starostky Přívratské tolik nerozšířil, kdyby státní Lesy České republiky postupovaly rychleji. V této oblasti jsou napadené stromy minimálně rok a půl. „Kdyby postupovaly podobně rychle jako obce, byly by škody menší.“

„Lokalita je těžko přístupná a dřívější těžba nebyla možná z kapacitních důvodů. Počítáme s tím, že to v únoru vytěžíme,“ přiznala mluvčí státních lesů Eva Jouklová.

autoři: Věra Hájková , mik
Spustit audio

Související