Kůrovec a zalesňování zaměstnávají lesníky na jaře nejvíc

13. duben 2016
Dobré odpoledne

Pro lesníky je polovina dubna ideální doba k zalesňování. Zároveň je potřeba se připravit na vyrojení kůrovce. Pozvání do poradny Českého rozhlasu Region přijal odborný lesní hospodář Jiří Pohan. „Je tradiční čas zalesňování. Školky již vydávají sazenice několikátý týden. Každý vlastník má povinnost zalesnit holinu, která vznikla těžbou nebo z nějakého jiného důvodu do dvou let od jejího vzniku.“

Před zalesněním je důležité holinu řádně vyčistit, například od klestí. Pokud na místě zůstávají i vyvrácené pařezy, je potřeba je vrátit do původní polohy nebo je odstranit úplně. Se zalesněním pomůže majiteli lesa odborný lesní hospodář. Zákon a vyhlášky pak upravují další kritéria. Jedná se o počty sazenic na hektar, které jsou minimální a předepsané. „Vyhláška udává minimální počet sazenic, které by se měly vysazovat na hektar. V případě smrku to jsou 4 tisíce kusů,“ říká Jiří Pohan.

Kůrovec je velký strašák letošního roku

„V současné chvíli je kůrovec těsně před vylétnutím. Běžně kůrovec vylétá někdy na přelomu dubna a května. Ten termín je dost vážný, protože si myslím, že ještě ve všech lesních majetcích nebyl zimní a podzimní kůrovec zpracován. Ministerstvo zemědělství vydalo směrnici, kde byl stanoven termín konec března pro zpracování kůrovce, konec května pro zpracování dřeva, které může být pro kůrovce atraktivní, což jsou třeba polomy,“ upozorňuje Pohan. Napadený strom a les pozná jeho majitel podle oloupané kůry, stromy jsou zrzavé nebo bez jehličí. Napadené stromy se musí vytěžit a z lesa odstranit. „Pokud v dřevě bude kůrovec ještě aktivní, což bude hlavně kůrovec z prvního rojení, které začne na přelomu dubna a května, tak je potřeba dřevo ošetřit chemicky nebo i odkornit.“

Poprvé je možné čerpat dotace na oplocení lesa

„Dotace na oplocení vydává Státní zemědělský intervenční fond. Každý, kdo bude chtít žádat o dotaci na oplocení, musí v termínu od 3. do 16. května v systému intervenčního fondu podat žádost,“ upozorňuje odborný lesní hospodář Jiří Pohan. Majitel lesa může dostat dotaci ve výši 50 % nákladů. Na drátěné oplocení je strop ve výší 85.000 Kč na kilometr a u dřevěných až 120.000 Kč na kilometr. Minimální výška oplocení je 160 cm.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.