Nemluvme o diskriminaci, raději tomu říkejme znevýhodnění

7. březen 2014

Rovnost žen. Kariéra a rodinný život. Rodinná politika. Expertka na rovné příležitosti Eva Hejzlarová a jihlavský sociolog Dan Hanzl byli hosty Tandemu Tamary Peckové. Společně hovořili o situaci na Vysočině právě v této oblasti.

„Pro mě je slaďování velké téma. Mám dvě děti, čtyřletou holčičku a dvouletého chlapečka, pracuju jednak na fakultě, kde učím a podílím se na jednom výzkumu a také často jezdím sem na Vysočinu, kde jsem v jednom projektu, který spravuje krajský úřad. Jeho téma je slaďování rodinného a pracovního života. Je to pro mě téma jak osobní, tak pracovní,“ vypráví Eva Hejzlarová.

Teoretické koncepty hovoří o slaďování rodinného a pracovního života. Uvádí starost o děti, starost o stárnoucí rodiče, o pracovních výkonech. Eva Hejzlarová narazila sama na problém, o kterém se nemluví: „je potřeba také nějaký čas na osobní aktivity a partnerský život. To jsme s manželem hodně řešili v minulých měsících. To je něco, co se neučí.“
Jihlavský sociolog Dan Hanzl se společně s Evou Hejzlarovou podíleli na projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.“

„Hlavním cílem tohoto projektu je zařídit, aby rodinná politika kraje Vysočina byla náležitě aktualizována. Také se dělalo šetření mezi firmami,“ nastínila Eva Hejzlarová.

V rámci výzkumu oslovili na 400 středních a velkých podniků na Vysočině. „Chtěli jsme, aby nám řekli, jakým způsobem u nich ve firmě probíhá proces slaďování rodinného a profesního života. Také jsme se zajímali o rovné šance v oslovených firmách.“

Jeden z bloků, o který se v rámci projektu sociologové z Vysočiny zajímali, se věnoval flexibilním formám práce. „3/4 oslovených firem skutečně nabízí zkrácený pracovní úvazek. Otázkou je, jestli bude ze strany zaměstnance využit. Pružná pracovní doba, pohyblivý začátek pracovního dne nabízí polovina oslovených firem. Poměrně velké množství zaměstnanců je využívají.“

Projekt ale oslovil jen zaměstnavatele, nikoli zaměstnance. Eva Hejzlarová má zkušenosti z jiných projektů: „To, že firma něco nabízí, je jedna věc, ale jak to vypadá doopravdy je věc jiná. Máme zkušenost, že nám ženy řeknou, že jim byl nabídnut zkrácený úvazek, ale objem práce zůstal stejný. Tahle data nemáme.“

Sdílená pracovní místa moc nelákají

Pouze 1/5 firem, které se účastnili průzkumu, nabízí sdílené pracovní místo. „Dva zaměstnanci se dělí o jedno pracovní místo. Jeden den přijde jeden, druhý den druhý. Nebo si rozdělí pracovní dobu. Je to velice náročné na sladění zaměstnanců. Na té pozici musí být stejně výkonní pracovníci. Je to flexibilní forma práce,“ uvádí příklad Dan Hanzl.

Co se bude s daty z takového projektu dít? „Chystá se brožura s výsledky projektu. Tu dostanou firmy, které se ho účastnily. Na podzim se uskuteční velká konference, budou probíhat kulaté stoly. Firmy se těchto akcí mohou zúčastnit, ale povinné to pochopitelně není,“ vysvětluje Eva Hejzlarová.

Dalším tématem byla rovnost žen. „Ženy jsou podceňovány ve smyslu pracovní výkonnosti a odměňování, ala zdráhal bych použít slovo diskriminace. Já bych hovořil o znevýhodnění ženské práce. Nerozporuju to, že dochází k nerovnováze, handicapu, ale nerad bych používal výraz diskriminace. Když se hovoří o diskriminaci, může tomu skupina podlehnout a to já bych nechtěl,“ přemýšlel Dan Hanzl.

autor: Tamara Pecková
Spustit audio