Myslivci přijdou o část honiteb. Lesy České republiky jich chtějí významnou část obhospodařovat samy

26. leden 2023 07:00

Asi dvěma třetinám honiteb v majetku Lesů České republiky skončí k prvnímu dubnu nájemní smlouvy. Na některé vypsal státní podnik znovu výběrová řízení, zároveň ale vydal seznam sto šesti honiteb, které už dál pronajímat nebude a nechá si je ve své režii. Chce v tom navíc pokračovat a do budoucna si takto převzít čtvrtinu všech svých honiteb.

Podle Lesů České republiky za vším stojí snaha zabránit dalším škodám, které po kůrovcové kalamitě páchá na nově zakládaných porostech hlavně spárkatá zvěř. „Proto jsme ve všech spravovaných honitbách prověřili lesnické a myslivecké hospodaření a rozhodli o nezbytném snížení stavů této zvěře. To však nelze provést pouze prostřednictvím nájemního vztahu po konzultaci s lesními správami a polesími proto letos převedeme 106 honiteb, které jsme dosud pronajímali, do vlastní režie,“ vysvětlila mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Během letošního a příštího roku chtějí takto Lesy ČR postupně převzít asi čtvrtinu ze svých téměř 850 honiteb.

Přemnožená zvěř

„Je potřeba si přiznat, že v rámci České republiky jsou určité lokality, kde je zvěř ve zvýšených stavech. Nicméně je potřeba se zeptat, pokud je kritika, že myslivci dopouštějí to, aby se zvěř přemnožila, co dělají ti vlastníci,“ oponoval ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Ze zákona můžou vlastníci pozemků žádat úpravu stavu zvěře v honitbách, když páchá na jejich porostech škody. „Já jsem požádal ministerstvo zemědělství, aby oslovilo orgány státní správy myslivosti, jak moc je tohle využíváno. A pouze 5% vlastníků využívá tato práva,“ pokračoval Jiří Janota.

Bez honitby skončí s myslivostí

Českomoravská myslivecká jednota nemá informace o tom, kterých honiteb, kde hospodaří myslivecké spolky a v kterých hospodaří jiní uživatelé honiteb, se změna dotkne. Jedním ze spolků, který o svoji honitbu přijde, je ten ve Velké Bíteši. „My se rozpadneme,“ říká jeho hospodář Miloš Říha. „Za 30 let práce, co jsme dělali, starali se o zvěř, 30 let jsme to měli od nich pronajaté,“ dodává smutně. Pro sdružení byla honitba pronajatá od Lesů České republiky jediná, přestoupit do jiného mysliveckého sdružení nebude pro myslivce jednoduché. „Nechám si flinty a nepůjdu nikam. Měl jsem to tady za barákem, já jsem se tady narodil na hájence a vyrostl jsem tady,“ uzavírá Miloš Říha.

autor: Milan Soldán
Spustit audio

Související