Koně a odvaha zachránili na konci 2. světové války Vepřovou na Žďársku od vypálení

Video, Vepřová (Vysočina)
Video, Vepřová (Vysočina)

Vepřovou na Žďársku od vypálení na konci 2. světové války zachránili koně, duchapřítomnost a odvaha některých obyvatel, kteří věděli, ale neprozradili. I když byli gestapem krutě mučeni a vyslýcháni. O dramatické události konce války se zajímal devatenáctiletý Ondřej Neubauer z Vepřové celý loňský rok, napsal knihu a natočil dokument s pamětníky událostí.

Devatenáctiletý Ondřej Neubauer se o historii zajímal už od základní školy. Účastnil se dějepisných olympiád, bylo tedy jen otázkou času, kdy popíše jeden z nejdramatičtějších momentů své rodné vsi Vepřové na Žďársku. Do událostí, které se staly na začátku března 1945, totiž velmi výrazně zasáhl jeho prastrýc Adolf Neubauer.

Do Vepřové s partyzány přišel i konfident gestapa Miroslav Pich

4. října 1944 v Železných horách u hradu Lichnice vyskočil para výsadek ze Sovětského svazu, později brigáda Mistra Jana Husa, jejím politickým komisařem byl konfident gestapa Miroslav Pich, s krycími jmény Tůma, Vališ nebo Král.

Video, Vepřová (Vysočina)

O pár měsíců později, 2. ledna 1945, se ve Vepřové objevil první partyzán. „Kronika udává, že někdy bylo ve Vepřové až padesát partyzánů. S nimi v té době přišli do Vepřové Pich a také další člen původního výsadku Nikolaj Alexejevič Šustov. On byl 12. března vyslán do Žďáru, jenže se na zpáteční cestě opil a byl zatčen komandem z Nového Města na Moravě v hostinci u pana Skryje ve Světnově,“ popisuje začátek dramatických událostí ve Vepřové mladý badatel Ondřej Neubauer.

Divoký kůň kopl důstojníka gestapa do hrudi, díky tomu Vepřová existuje

Naneštěstí měl u sebe Šustov fotografie spolupracovníků a prozradil vše, co věděl. „Cíl gestapa byl jasný. Číslo popisné 62. Bylo to stavení Marie Bořilové, kde žila se svými dcerami Zdenou a Věrou a kde partyzány ukrývala. Paní Bořilová byla vdova, které pomáhal právě můj prastrýc Adolf Neubauer. 15. března v odpoledních hodinách od Přibyslavi dorazilo na 150 četníků a německých vojáků, kteří obklíčili toto stavení,“ líčí Ondřej Neubauer.

Stavení vojáci a četníci prohledali, zbili a zatkli všechny tři Bořilovy a také Adolfa Neubauera. „V jedné stáji, kde Adolf a Šustov ukryli zbraně, se splašil kůň. Důstojníka kopl do hrudi, a díky tomu nakonec k důkladné prohlídce vůbec nedošlo. Kdyby stáj prohledali, Vepřová by neexistovala,“ uvažuje Ondřej Neubauer.

I podruhé zachránil Vepřovou kůň

Den před vpádem vojáků do Vepřové se Miroslav Pich s dalšími asi pěti partyzány stihli ukrýt ve stavení číslo 37, kde žil pan Janáček se synem Františkem. Když hlídky dorazili právě sem, zůstali partyzáni na dvoře za snopy slámy. „Pan Janáček poručil Františkovi, aby vyhnal na dvůr hříbě, a tímto způsobem odvedl od partyzánů pozornost,“ upozorňuje na další náhodu Ondřej Neubauer.

Ondřej Neubauer

O těchto událostech Ondřej Neubauer natočil také dokumentární film, který věnuje své rodné vsi Vepřové na Žďársku.