Komunální volby 2022 – speciál z Třebíče

V letošním roce kandiduje v Třebíči 14 politických subjektů. To je o tři více, než před čtyřmi lety, kdy šlo do voleb celkem 11 stran, hnutí a uskupení.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  
  2. Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?
  3. Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?
  4. Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Třebíči:

ANO 2011

Břehy

Domov pro Třebíč

KDU-ČSL

KSČM

Občané - Patrioti

ODS+TNT

Piráti a Nezávislí

Pro Třebíč

SPD+Trikolóra

TOP 09

Třebíč – můj domov

Třebíč občanům

Třebíč sociálně demokratická

ANO 2011 (Miloš Hrůza)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?

Problém v dopravě řeší řada měst a nejinak tomu je i v Třebíči. Na stole je již připravená verze obchvatu našeho města. Já věřím, že Třebíč obchvat mít bude. Vznikne tak alternativa propojení jednotlivých částí města a tak by se mělo centru města i výrazně ulevit.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Podpora podnikání a zaměstnanosti je jistě prioritou. Proto jsme, jako město, vykoupili další pozemky pro novou průmyslovou zónu. Po úspěšném prodeji pozemků v zóně Rafaelova I. tak bude případným investorům nabídnuta i sousední plocha Rafaelova II. Zájem o tyto pozemky je veliký, což je dobře. Vznikne tím tak řada nových pracovních míst pro občany města.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

I toto je problém, který řeší i ostatní města a to nejenom tady u nás na Vysočině. Mladí lidé odcházejí po studiích za prací do větších měst, nebo se stěhují do míst, kde je pro ně bydlení dostupnější. Tomuto trendu čelíme stavbou nového bytového domu, kde budou i takzvané byty startovací, tedy byty pro začínající mladé páry. Ve spojení s nabídkou zaměstnanosti by se tak mohlo podařit úbytek obyvatel pozastavit.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?
Město Třebíč vytváří nové lokality, kde budou pozemky pro rodinnou zástavbu. Zároveň bude nabízet k prodeji pozemky na bytovou zástavbu. V neposlední řadě vlastní město objekt v centru města, kde by mohlo v budoucnu vzniknout více nájemních bytů. Je to jen otázka financí. Dům musí projít kompletní rekonstrukcí. Hledáme proto i vhodné dotační tituly, které by nám pomohly lépe zrealizovat dostupné bydlení pro naše občany.

Břehy (Milan Zeibert)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?

Obávám se, že všechny možnosti ve smyslu úpravy řadicích pruhů a délky intervalů semaforů jsou vyčerpány. Možnosti ve smyslu rušení přechodů (a takové pokusy v minulosti byly) odmítám. Jako každé čtyři roky nabízím větší využití městské autobusové dopravy, cyklodopravy včetně elektrokol a koloběžek a také obyčejné chůze. Líbí se mi cizinci, kteří se přistěhovali do Třebíče mimo jiné proto, že se v ní dá všude dojít pěšky. A ještě chci varovat před čekáním na spásu v podobě obchvatu. Obchvat nebude všelék. Až bude jednoho dne zprovozněn, začnou průtah využívat ti, kteří se zatím přepravují jinak nebo v jinou dobu než ve špičce, protože budou počítat s tím, že bude volnější. Říká se tomu dopravní indukce a znamená to, že jakmile je větší nabídka, začne ji využívat víc řidičů.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Na severním okraji města je připravena průmyslová zóna, pozemky jsou prodané, záleží na firmách, kdy začnou stavět. Příležitosti nabídne i dostavba Dukovan. Navíc kolem sebe pořád vidíme nabídky volných míst, takže práce tu je, jde spíš o to, jak je placená. A musíme si říct na rovinu, že nejsme ani velké město, ani město ležící na dálnici, takže vysoké platy tu nikdy nebudou. 

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Ono to číslo neznamená, že se všichni mladí po dostudování už do Třebíče nevrátí a zůstanou v Praze, Brně a nebo jdou rovnou do ciziny. Ono znamená víc to, že rodiny stěhují z panelákových bytů do rodinných domků, které si stavějí v blízkých vesnicích s tím, že do Třebíče jezdí do práce, vozí tam děti do škol, nakupují tam, sportují, chodí na kulturu a podobně. Já ta čísla sleduju už tolik let, že jsem se jich přestal bát. Už proto, že nás čeká dostavba Dukovan a s ní příchod nových pracovníků, což situaci změní.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Je připravena výstavba startovacích bytů na Modřínové ulici a také rekonstrukce některých městských bytů, jsou připraveny pozemky na jižním okraji města a v přípravě je také prostor patřící soukromým majitelům nad sídlištěm Hájek.

Domov pro Třebíč  (Jaroslav Vidlák)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?

Aktuálně není tato otázka relevantní. Město už nemá co řešit. O trase průchvatu je bohužel již v této době rozhodnuto a na jakoukoli jinou variantu stát neuvolní finanční prostředky. Možné jiné a určitě lepší řešení by nastalo, pokud by se na Dukovanské elektrárně nebudovaly nové bloky a tím pádem by se průchvat nezrealizoval. Toto je vzhledem k aktuální vládou neřešené energetické a finanční situaci velice pravděpodobné.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Rozhodující vliv na nezaměstnanost má vládní politika. A naše současná vláda svou nečinností nijak nezaměstnanost nesnižuje. Svou činností, což je podpora války, dodávky zbraní (odpověď zkrácena - část odpovědi byla v rozporu s body 8. a 9. Pravidel pro natáčení a vysílání volebních speciálů z okresních a statutárních měst 2022 Českého rozhlasu) atd. a devastací veřejných financí a zdravotnictví formou uplácení ukrajinských turistů naopak zajistí, že nezaměstnanost naroste do obřích rozměrů. Takže jediným způsobem, jak snížit nezaměstnanost a podpořit tvorbu nových pracovních míst, je okamžitá demise vlády, předčasné volby a jmenování vlády opravdových odborníků a vlastenců, která se nebude starat pouze o ukrajinské, ale především o české, a tedy i třebíčské občany.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Uplatněním programu strany DOMOV a nepokračovat v rozhazovačné politice současné radnice. Jako by nestačilo plýtvání veřejnými prostředky na nesmyslné cyklistické značení komunikací, betonové zátarasy na ulici Brněnská, budování parkoviště u areálu První brněnské strojírny, na kterém nikdo nebude parkovat, pořádání předvolební kampaně současné radnice formou městských slavností (finanční náklady zveřejníme). Dokonce radnice v době dvacetiprocentní inflace a vládou uměle vyvolané energetické krize chystá přestavbu zimního stadionu za 530 milionů korun, na čemž se má samotné město Třebíč podílet 400 miliony korun. Takže DOMOV místo toho upřednostní stavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, přičemž je budou především realizovat firmy z Třebíče a blízkého okolí. Tímto bude zvrácen nejen úbytek obyvatel, ale zajištěna i tvorba nových pracovních míst a dostupného bydlení.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Stejně jako nezaměstnanost je i tento problém především v kompetenci současné vlády, která svou (odpověď zkrácena - část odpovědi byla v rozporu s body 8. a 9. Pravidel pro natáčení a vysílání volebních speciálů z okresních a statutárních měst 2022 Českého rozhlasu) politikou dostupnému bydlení brání. DOMOV pomůže částečně alespoň tím, co je uvedeno k otázce č. 3. Nehledě na to, že veřejné finance bude DOMOV používat také k zachování současného bydlení formou příspěvků občanům na energie, teplo a potraviny. Tak, aby občanům alespoň částečně kompenzovala katastrofální inflaci a propad životní úrovně.

KDU-ČSL (Pavel Janata)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?

K řešení situace přispějí následující kroky.

V nejbližší době budeme realizovat projekt „Preference veřejné dopravy“, který zajistí koordinaci světelných křižovatek nejen v trase průtahu a zlepší propustnost komunikací pro městskou autobusovou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému.

Aby do centra nejezdilo tolik automobilů, dokončíme rozestavěné záchytné parkoviště v Hrotovické ulici s návazností na městské autobusy. Ve spolupráci s krajem Vysočina připravujeme výstavbu parkovacího domu u nemocnice.

Třebíč ale nutně potřebuje alternativní trasu ke zmíněnému průtahu. KDU-ČSL proto dlouhodobě podporuje výstavbu obchvatu města v trase, kterou aktuálně připravuje ŘSD. To ale přinese zlepšení až v delším časovém horizontu.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Neustále se snažíme vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikání, a tím i pro tvorbu nových pracovních míst. Vybudovali jsme technickou infrastrukturu v průmyslové zóně Rafaelova a podařilo se v ní prodat všechny nabízené pozemky. Výstavbu ale investorům poněkud zkomplikovala proticovidová opatření. Nicméně chceme pokračovat ve výstavbě technické infrastruktury i v sousední lokalitě Rafaelova II.

Ve spolupráci se zaměstnavateli a Okresní hospodářskou komorou budeme dále rozvíjet portál www.volnamistatrebic.cz dostupný na městských webových stránkách.

Budeme podnikatelským subjektům i nadále nabízet nebytové prostory v městských objektech za nízké nájemné.

Podporujeme aktivní politiku zaměstnanosti vytvářením pracovních pozic v režimu veřejně prospěšných prací.

Výhledově přinese nové pracovní příležitosti výstavba nového jaderného zdroje v Dukovanech, která má naši plnou podporu.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

KDU-ČSL podporuje městský projekt Incomingu. Ten má do města přivést nejen turisty a podnikatele, ale také nové obyvatele.

Budeme pokračovat v přípravě lokalit pro bydlení – jak pro výstavbu rodinných domů, tak bytových domů pro vlastnické i nájemní bydlení.  Očekáváme příliv obyvatel v souvislosti s výstavbou a provozem nového bloku v Dukovanech.

Kromě bydlení také chceme vytvářet pestrou nabídku možností volnočasového, sportovního a kulturního vyžití pro obyvatele. Celou řadu aktivit nabízí také projekt Zdravé město, který hodláme dále rozvíjet.

V neposlední řadě také zkvalitníme péči o vzhled města, jeho čistotu a veřejný pořádek. Budeme ještě lépe pečovat o městskou zeleň.

Třebíč je už nyní městem, kde je příjemné žít, ale stále je prostor pro další vylepšení.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

V letošním roce město zahájilo výstavbu domu se startovacími byty pro mladé rodiny a se sociálními byty s nízkým nájemným. V tom chceme pokračovat.

V lokalitě Vídeňský rybník počítáme s výstavbou domu s byty zvláštního určení (dříve nazývané domy s pečovatelskou službou). Měly by zde být i drobné služby a občanská vybavenost.

V lokalitě Na kopcích vedle pozemků prodaných developerům si město ponechalo pozemek pro výstavbu bytového domu s nájemním bydlením.

Ve všech stávajících i nově postavených městských nájemních bytech počítáme s podstatně nižším nájemným oproti komerční nabídce.

KSČM (Hana Máchalová)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?
Zde je jediným možným řešením vybudování obchvatu. Vybudování obchvatu má i mnoho odpůrců, ale argument, že občané bydlící na průtahu městem jsou na provoz zvyklí, mě při počtu cca 16 tisíc projíždějících vozidel za den připadá neadekvátní. Podle posledních zpráv by se měl obchvat začít budovat v roce 2025.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?
Je nutné, aby město společně s krajem, mimo jiné, zvýšilo finanční prostředky do obnovy infrastruktury a hlavně do investičních projektů, mezi které patří školky, bytová výstavba a výše uvedená stavba (obchvat). Pro začátek tím docílí podstatně větší možnosti pracovních příležitostí.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?
Zajistit a realizovat pracovní místa (předpokládáme, že i výstavbou 5. bloku JEDU) zvýšit sportovní a především kulturní vyžití v našem městě, zvýšit možnosti lékařské péče (i výstavbou nových bytů pro lékaře) a nezapomínat na rozšiřování možností vzdělávání mladých lidí.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?
Jedná se, a jsem ráda, že se v poslední době začíná hovořit a někde dokonce připravovat družstevní výstavba nových bytů. Toto je jedna z možností, kde i občané s nižšími příjmy mohou dosáhnout na přijatelné bydlení. Možnosti města v oblasti výstavby, podporované různými granty nejsou také nejmenší či nezanedbatelnou možností dostupného bydlení. Na tomto všem se, pokud budu zvolená, chci a budu podílet, jako ostatně již mnoho let z pozice zastupitelky města Třebíče, se podílím.

Občané Patrioti (Martin Herzán)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Trochu s nadsázkou lze říci, že jestli to takto půjde dál, situace se vyřeší sama, protože ceny paliv letí raketově vzhůru a otázkou už není, zda si občan bude moci vůbec finančně dovolit kupovat benzín a naftu v množství jako dříve, ale také zda paliva vůbec budou. Navíc poněkud nedobrovolný nástup elektromobilů, které si normální člověk nebude moci z výplaty dovolit koupit, také povede za pár let k vyprázdnění silnic. Reálně aktuální neutěšené dopravní situaci na průtahu městem pomůže jen smysluplně a citlivě navržený obchvat.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Problém dnešní nastupující generace je, že i kdybyste postavili obrovskou průmyslovou zónu a natáhli do Třebíče světoznámé firmy, do výroby si tam půjde stoupnout málokdo. Dnes chce být každý manažer, finanční expert, pracovat s počítači, připadat si důležitý. Mít za co nejméně práce co nejvíce peněz. To je mor posledních let. Proto také upadají řemesla a na instalatéra, elektrikáře a další profese můžete v domácnosti čekat dlouhé měsíce a to ještě nikdo nezaručí, že k vám nakonec nepřijde domů parta cizojazyčných dělníků bez potřebného výučního vzdělání, kteří ani neporozumí tomu, co po nich chcete. Myslím, že bychom se měli vrátit k podpoře učňovského vzdělání v oblasti potřebných řemesel. Vždyť poctivý řemeslník s výučním listem si dnes dokáže vydělat více jak kdejaký vedoucí úředník s vysokou školou.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Vytvořme v našem městě a místních částech takové životní podmínky, aby mladí lidé nemuseli utíkat za prací do velkých vzdálených měst a nemuseli se z toho důvodu i stěhovat. A studenti, kteří naše město opustí za vzděláním, aby našli v našem městě dostatek pracovních příležitostí, dostatečné zázemí, sociální jistoty a vraceli se s láskou do otevřené náruče našeho města. Třebíč je krásné město, ze kterého určitě člověk neutíká proto, že by zde nenašel pohlazení na duši. Třebíč ale také musí nabídnout cenově dostupné a kvalitní bydlení, včetně startovacích bytů pro mladé. Třebíč nemůže výší platů nikdy konkurovat Praze, ale může Praze konkurovat v tom, že zde člověk může žít poklidný život v přívětivém životním prostoru a ne jen přežívat ve víru anonymního, odlidštěného, předraženého a vystresovaného velkoměsta. A pokud prchají naopak na venkov, pak mohu jen připomenout, že Třebíč má 7 přidružených obcí, tak proč si nevybrat pro život jednu z nich a nezůstat přitom občanem Třebíče?

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Město Třebíč by mělo nabídnout rozumné ceny ve svých bytech a stavět další městské byty. Nemovitosti vystřelily cenově do naprosto nereálných výšin, kde už jde hovořit i o zlodějině a parazitování realitek na lidském neštěstí. Protože nemít svůj domov, to skutečně není štěstí. Řešením je družstevní bydlení. Chybí tu zejména garsonky a malometrážní byty, kde by lidé a hlavně zakládající se rodiny mohli začít žít, než vydělají na lepší a větší bydlení. Stejně tak bydlení pro staré spoluobčany, pro které je z důchodu těžké utáhnout nájem a inkaso. Město se má sice chovat hospodárně, ale nemělo by se chovat jako bezcitný komerční developer. Mělo by umět nabídnout lidem dostupné bydlení, protože právě tato investice do lidí a jejich zakořenění v Třebíči se městu v dobrém vrátí. Na druhou stranu si všimněme, že Třebíč se stále rozšiřuje do všech stran a přitom občanů v něm ubývá. Vylidňuje se centrum na úkor kanceláří a obchodních prostor, to rozhodně není ideální stav.

ODS a TNT (Martina Bártová)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Velký problém v dopravě je potřeba v Třebíči řešit urgentně. Naše koalice ODS a TnT od počátku podporuje variantu jižního obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic ji přijímá jako variantu hodnou realizace a tedy není na místě ztrácet čas obstrukcemi. Významně ulehčí Pražské a Bráfově ulici. K tomu je dále potřeba upravit parkovné ve městě tak, aby se zkrátila doba setrvávání aut v centru města a z míst na záchytných parkovištích na okraji se lidé snáz a rychle dostávali městkou hromadnou dopravou do práce, na úřady, za kulturou či nákupy do centra města. V kopcovitém terénu těžko přimějeme občany, aby využívali cyklodopravu, ale varianta investice do osvěty zdravého  životního stylu s pobídkou, že chodit do školy a do práce pěšky v Třebíči je normální, by mnohým dětem i dospělým  prospěla a vnitřní dopravě velmi ulehčila.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Domnívám se, že problém s nejvyšší nezaměstnaností na Třebíčsku je oproti ostatním regionům v kraji Vysočina zanedbatelný a nesouvisí s nízkou nabídkou pracovních míst. Těch je na Třebíčsku průběžně několik desítek pro lidi s různou úrovní vzdělání a informuje o nich hned několik specializovaných webových stránek. Mám aktuální osobní zkušenost s hledáním člověka na úklid kanceláří, kdy se u nás v organizaci vystřídala v krátké době desítka zájemců a šest z nich požadovalo pouze potvrzení o zájmu pro úřad práce. Zřejmě bude problém spíše s neochotou uchazečů pracovat za mzdu, která neodpovídá jejich očekávání. Z pozice ředitelky organizace, která zaměstnává ponejvíce lidi s vysokoškolským vzděláním v sociální oblasti vím, že zájem o tyto pozice je oproti minulým rokům podstatně nižší a je ovlivněna právě nabízenou nízkou mzdou.  

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Ze statistik je zřejmé, že v městě Třebíči už tři roky po sobě více lidí umírá, než se rodí. To může souviset částečně s kolapsem ve zdravotnictví v době covidových opatření. Nicméně porodnost je věcí ryse osobní a do té by politika dle mého názoru zasahovat neměla. To, že mladí lidé po skončení středních a vysokých škol zůstávají ve velkých městech nebo zamíří za prací do zahraničí je podle mě také v pořádku. Jak tedy může komunální politik ovlivnit pro úbytek občanů? Podle mě tak, že bude podporovat výstavbu 5. bloku JE Dukovany. Ta dá mladým lidem šanci na dobrý výdělek v dlouhodobém horizontu.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Pro mladé jsou ceny nemovitostí a hypotéky v dnešní době obtížně dostupné, proto je nutné pokračovat v rekonstrukci bytů ve vlastní města tak, aby mohli být v rozumném standardu nabídnuty k pronájmu mladým lidem, ke startovacímu případně sdílenému bydlení. Ze současné pozice radní vím, že v příštím roce  bude dostavěn dům se startovacími a sociálními byty na ulici Modřínově, soukromí investoři uvažují  o výstavbě dalších bytových domů na téže ulici,  dále probíhají jednání se soukromými vlastníky pozemků v severní části města, kde územní plán dovoluje výstavbu nových rodinných domů.

Piráti a nezávislí (Petra Kopečková)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Jako Piráti máme odvahu napřít síly, aby doprava v celém městě byla inteligentní, rychlá a bezpečná, zároveň udržitelná a připravená na nároky 21. století. Aby neomezovala chodce, cyklisty ani řidiče. Zasadíme se o město, kde není nezbytné využívat vždy jen auto. MHD musí být plnohodnotná a samozřejmá varianta. I příměstské okolí musí být protkáno stezkami a cyklostezkami s přidruženými sportovišti, a běžeckými trasami, alejemi, přírodními koridory a další infrastrukturou, která zjednoduší a zpříjemní přístup obyvatel z okrajových a místních částí. Dopravě zásadně odleví obchvat a je třeba spolupracovat na  jeho rychlé a bezproblémové realizaci. Tak aby se dostálo všem deadlinům, normám a rozpočtům a celá nová tangenta mohla v budoucnu neudržitelnou dopravní situaci v Třebíči zásadně zkvalitnit.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Město s tak nezaměnitelným historickým a kulturním potenciálem, jakým je Třebíč, nemůže zůstávat na spodních příčkách v hodnocení hospodářské výkonnosti, inovací a namísto vysokých mezd vévodit spíš výší nájmů. Máme odvahu tohle změnit. Sebevědomé město se zaměří na lákání talentů, investice do rozvoje a zkvalitnění služeb, bude podporovat nová odvětví např. z oblasti kulturního a kreativního průmyslu, který dává příležitost k rozvoji malým a středním podnikům a nadto bývá výrazně spjat s místem působení. Široké spektrum kvalitních středních škol je velkou výhodou v oblasti rozvoje regionu. Klíčové je tedy spolupracovat s Krajem jako zřizovatelem, umožnit, aby vzdělaní lidé se vztahem k Třebíči byli schopni vytvořit nová kvalifikovaná prac. místa, díky své kvalifikaci se dlouhodobě uplatnit a sebevědomě zakládat vlastní podnikání.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Úprk mladých úzce souvisí s tím, že město je dlouhodobě bez vize. Mladí lidé potřebují určité jistoty - dostupné bydlení, ve školce dostatek míst pro všechny děti, dostatek pracovních příležitostí, moderní a logickou dopravní obslužnost, kvalitní zázemí pro trávení volného času, veřejná prostranství přívětivá, nové čtvrti plně vybavené, sídliště revitalizovaná a udržovaná, nabídku kultury pestrou a město bezpečné bez kriminality. Zároveň chtějí vstřícnou radnici dostupnou jedním kliknutím, transparentní vhled do věcí veřejných a k tomu možnost informovaně a aktivně na dění ve městě participovat. S mladými lidmi pracuji celý svůj život a na kandidátce Pirátů a nezávislých rozhodně nejsem jediná. Díky tomu dobře vím, že mladí lidé mají rozhodně zájem o rozvoj, chtějí město posouvat vpřed a musí dostat šanci uplatnit v Třebíči svůj potenciál. Navíc totiž požadují výlučnost nikoli provinčnost, neodpustí nevydařené investice, zastaralou infrastrukturu. Mladí nestrpí stagnaci a my máme odvahu… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak chcete lidem nabídnout a jak podpořit dostupnější bydlení?

Bydlení není výsada, ale právo. To, že je drahé, nevyřešíme, ale zasadíme se o jeho dostupnost. Město by mělo garantovat, že zacílí prostředky do výstavby konkrétního počtu bytů a prioritně rozšiřovat městský bytový fond tak, aby dokázalo rychle zajistit startovací bydlení pro mladé rodiny, pro občany, kteří se ocitnou v nouzi nebo pro potřebné profese jako jsou chybějící lékaři, učitelé, zdravotnický personál atd. K tomu je však potřeba mít strategii, orientovat se v nabídce nabízených zdrojů, úzce spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj při čerpání dotací, spolupracovat s developery. Ohledně sociálního bydlení je navíc třeba pracovat s analýzami, bytovou nouzi je třeba dlouhodobě mapovat, teprve pak je možné s problematikou pracovat. Mimo jiné založíme kontaktní místo, kde dostanou informace ohledně bydlení i ti, kteří nevyužívají sociální služby. Senioři například často nevyčerpají dávky spojené s bydlením jen proto, že o nich nevědí. To změníme.

Pro Třebíč (Pavel Pacal)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Je nutné stávajícímu průtahu ulehčit, protože v Třebíči chybí alternativní trasa. Průtahem denně projede až 20 tisíc aut, většinou lidí, kteří se pohybují po městě. Tranzit, tedy auta městem projíždějící, je do 10 procent. Proto je jediným řešením postavit obchvat v podobě městského okruhu. Tak, aby jej mohli pohodlně využívat hlavně Třebíčané. Tím pomůžeme nadměrně zatíženému průtahu centrem města. Obchvat bude stavět stát pro přepravu nadrozměrných nákladů na výstavbu 5. bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Stavba začne v roce 2025 a skončí v roce 2029. Vše je připraveno. Jsou zde i odpůrci obchvatu, kteří hlásají, že je možné postavit tzv. velký obchvat, který by vedl úplně mimo město. Podávají námitky i kasační stížnosti k soudu. Ten ale veškeré stížnosti zamítl. Námitky podal také kvůli ochraně životního prostředí spolek Děti Země. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že velký obchvat by poškodil životní prostředí v daleko větší míře než plánovaný obchvat po okraji města.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Tvorbu nových pracovních míst aktivně podporujeme dlouhodobě. Připravili jsme novou průmyslovou zónu, která je již nyní plně obsazena výrobními společnostmi a díky velkému zájmu ze strany firem připravujeme průmyslové zóny další. Společně s Okresní hospodářskou komorou, firmami a všemi školami v Třebíči pracujeme na programech pro studenty, aby měli přehled o zaměstnavatelích v regionu. Do spolupráce je zapojeno téměř 100 společností s Třebíče či okolí. Vytvořili jsme bezplatný web pro zaměstnavatele i zaměstnance, kde pravidelně a přehledně inzerujeme a spravujeme volná místa. Aktuálně je problém přesně opačný – firmy hlásí nedostatek pracovníků v téměř všech profesích, od vysoce kvalifikovaných po méně kvalifikované. Firmy mají chuť rozvíjet své aktivity právě v Třebíči, aktuální nedostatek pracovníků je ale brzdí.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Tento trend se netýká jen Třebíče, vidíme jej v mnoha městech podobné velikosti. Je to dáno jednak tím, že lidé odchází za lepším výdělkem, například zůstávají po vysokoškolském studiu ve velkém městě, kde vystudovali. Další lidé, hlavně mladé rodiny, se zase stěhují na venkov, zejména do blízkosti větších měst, kde je levnější možnost bydlení ale zároveň dostupné veškeré služby v blízkém městě. Z dat mobilních operátorů je také zřejmé, že institut trvalého bydlení ztratil svůj šmrnc. Vidíme z nich, že zde bydlí daleko více lidí, než je zde přihlášených k trvalému pobytu. Proto jsme zavedli také benefity pro ty, kteří se sem k trvalému pobytu přihlásí. Snažíme se lidem v Třebíči nabídnout nejenom dostupné bydlení a veškerou infrastrukturu, ale právě ve spolupráci s firmami a podniky zajistit lidem dobrou práci, vzdělávací služby, lékařské služby, nákupní možnosti, ale i kulturu a sportovní vyžití. Výstavba 5. bloku v Dukovanech je pro město velkou výzvou a příležitostí.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Řešení je v levnějším nájemním bydlení. Aktuální ceny komodit a energií, i nejistota z budoucího vývoje tomu výrazně nahrává. Tak, jako byla v minulých letech hospodářského vzestupu obrovská poptávka po stavbě rodinných domů, dnešním trendem bude nájemní bydlení. Proto stavíme nájemní byty pro mladé rodiny i sociální byty v Modřínové ulici a připravujeme stavbu více než 100 nájemních bytů také v lokalitě Vídeňský rybník. Tak, aby zde měli možnost bydlení právě mladí lidé, ale také budou byty určeny například pro lékaře a další profese, kterých je v Třebíči nedostatek. Nájemní bydlení v dostatečné nabídce je správnou cestou zajistit dostupnější bydlení pro širokou škálu lidí.

SPD (Václav Lhotský)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?
Používat selský rozum a přizvat k řešení opravdové odborníky. Nepřipustit chyby jako je např. vyhrazený odbočovací pruh do jednosměrné ulice se zakázaným průjezdem jen proto, aby se policajtům pohodlně odbočovalo. Ale odbočit z Bráfovy na Kateřiny z Valdštejna, abych nezatěžoval střed města to je problém - neřešitelný? I od nemocnice by odbočovací pruh vpravo ulehčil, místa je tam dost! Je proto třeba dát vale klientelismu na radnici (např. balíky za provoz světelných křižovatek) A budovat kruhové objezdy všude, kde to jen trochu jde. Povolit rychlost 70km/hod. na místech bez provozu chodců. Přestat blbnout s nebezpečně a špatně namalovanými cyklotrasami. A hlavně tlačit na ŘSD a Kraj Vysočina na vybudování obchvatu, to je priorita.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?
Nová místa vytvoří podniky samy, když rostou. A podniky rostou zejména tím, že mají dobrou dopravní obslužnost. (Viz V.Meziříčí.) A ta obslužnost v Třebíči není! Viz třeba silnice Trnava – Rudíkov! Co jen pamatuji 42let se jen flikuje! Proč končí IDS už v Náměšti n.Osl. a nefunguje až do Třebíče? Postavit parkovací dům v areálu nemocnice je nesmysl! Do města na nákupy z kopce a s nákupy do kopce? Koho to napadlo? Parkovací dům na Otmarově s využitím skladů města za tělocvičnou je to správné řešení pro centrum města, když už je Karlovo náměstí nyní tak podivně vyřešené. Bohužel není podpora Start-Upů ve městě veškerá žádná. Město má prostory, které k tomu může nabídnout. Ale mám obavu, že mnoho lidí ani pracovat nechce, mají štědré sociální dávky a nějak jim to stačí. Zejména některé skupiny to mají dost zažité.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?
Máte na mysli úbytek nízkou porodností nebo emigrací? To první má bohužel na svědomí životní styl a společenské klima. S tím se momentálně nedá moc udělat. Dokud ženy nezačnou rodit první dítě nejpozději v 24-26 letech je vše marné - to je slovo od gynekologa. Jenže společnost preferuje práci a ne obyvatele. Lidé pak preferují pohodlí. Odchodům zabrání zejména to, že se lidé budou cítit v Třebíči pohodlně. Aby měli prostor kde se potkávat. K tomu od nepaměti sloužila náměstí a třeba stadia (cirky). A dnešní podoba náměstí v Třebíči kam se jinak než pěšky nedostanete je výsměchem tradicím a vizitkou špatného vedení města. Je to marné, je to marné a je to marné. Zkušenosti z měst i náměstí z ciziny jsou radním ukradené. Takže směr je jasný udělat město pohodlným pro denní život. Lidé pak budou mít více chuti zde zůstat a žít. Časté odvolávky na větší množství kulturních akcí je k ničemu, zajímá to jen hrstku lidí - návštěvníků neúplně vyprodaných sálů. A o dopravě jsem už mluvil.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?
Rozhodně ne zrušením státní podpory stavebního spoření!! Jak si kdo ustele tak si lehne, to je základní poučka. A ti co si spoří to ví. To musí člověk mít vštěpováno z rodiny i ze školy! Starej se a budeš mít! A ne řešit ve škole duhové pohlaví a jiné parazitické (pardon neziskové) pseudo-směry. Učit rodinou ekonomiku! Samozřejmě startovací byty! Ale jen pro aktivně pracující a nikdy ne pro rodiny, které už jinde nechtějí tak je přesunuli do Třebíče. A roste tím i kriminalita. Cesta ubytoven a příspěvků se bohužel ukázala jako zcestná a podporuje kšeftování s chudobou. Je potřeba to revidovat. Zde je nutno zmínit i zdravotní péči. Totální rekonstrukce zimního stadionu je tak drahá, že by za to na jeho místě šlo postavit novou polikliniku a stadion vybudovat nový za městem, kde nebude při zápasech rušit klid města! Spojení s nemocnicí tubusem se pak přímo nabízí! A pokud se začne stavět 5.blok JeDu, bude bytová výstavba, doprava i lidé. Atomová elektrárna je čistý zdroj energie!

TOP 09 (Rostislav Štork)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Situace na hlavním tahu Pražská – Sucheniova – Bráfova je opravdu velmi špatná, v úseku u autobusového nádraží navíc zcela chybí možné objízdné trasy kvůli v minulosti zaslepeným přilehlým ulicím. Rozhodně podporujeme výstavbu obchvatu Třebíče. Samozřejmě preferujeme pořádný obchvat mimo zástavbu a městské parky. Ale situace v Třebíči je tak špatná, že i když se nám aktuálně plánovaná trasa velmi nelíbí, budeme rádi za jakýkoliv obchvat, hlavně ať je postaven co nejrychleji a přetíženému centru města uleví.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Konec velkých podniků, které v minulém století zaměstnávaly tisíce lidí, se stále nepodařilo nahradit. Vedení města bohužel příliš pozdě přikročilo k budování průmyslových zón a tak se do Třebíče nepodařilo přilákat velké významné zaměstnavatele, protože ti již byli usazeni jinde. Rozhodně podporujeme výstavbu dalšího či dalších bloků v Dukovanech, elektrárna patří k nejvýznamnějším podnikům v regionu a bez ní si další rozvoj Třebíče lze představit jen stěží.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Kromě výše zmíněného problému s nabídkou pracovních míst má Třebíč stejný problém jako všechna menší města bez vysoké školy. Nejtalentovanější mladí občané odchází na studia do větších měst a často se již do rodného města nevrátí. Kromě podpory rozvoje dukovanské elektrárny a přilákání dalších zaměstnavatelů by tedy bylo ideální, kdyby v Třebíči bylo pracoviště nějaké renomované vysoké školy, jako je např. v Telči či Jindřichově Hradci.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

Nabídka bytů v Třebíči je velmi slabá, nabídka pozemků na rodinné domy není o moc lepší a navíc jde o pozemky značně drahé. V současné době se začíná opět dost uvažovat o družstevní bytové výstavbě. Považujeme to za perspektivní možnost. Na místě je tedy jejich vznik plně podporovat a vycházet vzniklým družstvům vstříc.

Třebíč můj domov (Jan Burda)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Dlouhodobě podporujeme výstavbu obchvatu tak, jak je navržena v územním plánu. Je to jedna z věcí, které dopravě ve městě výrazně pomohou. Je to ovšem běh na dlouho trať a není to samospasitelné řešení. Velká část dopravy ve městě je způsobena přesuny Třebíčáků a lidmi dojíždějícími do práce. Budeme proto podporovat budování záchytných parkovišť na okrajích města v návaznosti na městskou autobusovou dopravu. Tím se výrazně uleví centru města nejen co se dopravy týče, ale uvolní se i parkovací kapacita.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Nová pracovní místa vzniknou investováním do nových průmyslových zón – například v současné době je připravena průmyslová zóna na Rafaelově ulici a vznikne tam několik set pracovních míst. Podporujeme například systematickou spoluprací s Hospodářskou komorou nebo technické a řemeslné vzdělávání. Město nabízí řadu nebytových prostor se zvýhodněným nájmem např. pro začínající podnikatele.  Řadu občanů bez práce může město ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnat na veřejně prospěšné práce, či veřejnou službu. Domníváme se, že zaměstnanosti pomůže i výstavba 5.bloku EDU.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Úbytek obyvatel měst je dlouhodobý trend, který se netýká jen Třebíče. Řada občanů Třebíč se stěhuje do okolních obcí, kde nabízí levnější stavební parcely, Na druhou stranu v Třebíči dlouhodobě žije celá řada lidí, kteří zde nemají přihlášeno trvalé bydliště. Proto je nutné vytvářet takové podmínky, aby se mladí lidí – například po vysoké škole – do Třebíče vraceli a zároveň motivovat obyvatele města, aby se stali Třebíčáky i podle adresy trvalého bydliště. Podporujeme také startovací bydlení pro mladé páry, které je také motivací v Třebíči zůstat nebo se do ní vrátit.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?
Dlouho si Třebíčané stěžovali, že nejsou dostupné zainvestované parcely na bydlení v majetku města, což se poslední desetiletí výrazně změnilo, ale město naší velikosti nemůže jít při prodeji pozemků pod tržní odhadní cenu. Další cestou je výstavba sociálního a dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny občanů (seniory, vícečetné rodiny, rodiče samoživitele či handicapované občany).

Třebíč občanům (Jaromír Barák)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?

Považujeme za důležité, aby město aktivně podporovalo různé druhy dopravy. Situaci na průtahu města nevyřeší stavba „průchvatu“. Průchvat jen přesune tento problém jinam a trvale poškodí další části města, kam zavede tisíce aut včetně tranzitní dopravy Jeho výstavba zablokuje na desítky let vhodnější řešení dopravní situace v Třebíči. Prosazujeme proto co nejrychlejší vybudování skutečného, velkého obchvatu Třebíče mimo zastavěné a rekreační zóny, který nejenom odvede tranzitní dopravu mimo město, ale výrazným způsobem pomůže i vnitroměstské dopravě. Správné seřízení semaforů, na průtahu s využitím zelené vlny, vybudování nových či rozšíření stávajících jízdních pruhů zásadně zlepší dopravní situaci na průtahu a v celém městě. Občané musí mít možnost pohodlně, rychle a bezpečně využívat městskou hromadnou dopravu, jízdní kola nebo koloběžky. Své místo u ulicích musí mít také chodci. Důležitý je systém sdílení dopravních prostředků na krátké vzdálenosti, což sníží počet aut v ulicích.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Chceme podpořit malé a střední podnikatele, kterým nabídneme férové podmínky, např. při pronájmu městských prostor. Skončí protěžování spřízněných podnikatelů, kteří získávají veřejné zakázky ve výběrových řízeních s podmínkami diskriminujícími ostatní zájemce. Je třeba vytvářet podmínky i pro zachování stávajících pracovních míst. Odmítáme arogantní přístup současného vedení radnice, které plánuje stavbou průchvatu poškodit některé podnikatele, a Třebíč o několik desítek pracovních míst připravit. Vybudováním velkého obchvatu Třebíče se zvýší dopravní dostupnost města a vytvoří se nové možnosti pro další rozvojové plochy a průmyslové zóny. Připravíme podmínky pro větší investory. Nedopustíme opakování chyb z minulosti, kdy velké podniky raději otevřely své provozovny v okolních městech a obcích. Budeme aktivně spolupracovat s organizacemi sdružujícími podnikatelské subjekty a představovat možnosti jejich uplatnění v Třebíči. Firmám také nabídneme pozemky či budovy pro jejich činnost.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

Za posledních 12 let přišla Třebíč o více než 3000 obyvatel. Občany trápí především špatně dostupné či drahé bydlení a nedostatečná pracovní nabídka. Město musí přestat rozprodávat majetek, které může využít samo. Rekonstrukcí vhodných budov mohou vzniknout nové městské byty. Na vhodných pozemcích mohou být postaveny městské bytové domy. Za poslední dvě volební období město Třebíč nepostavilo jeden jediný byt. Budeme nabízet městské pozemky k výstavbě družstevních bytů. Občané musí vědět, že jim vedení města naslouchá. Není možné, aby chod Třebíče a investice ovlivňovali lidé v pozadí ve svůj prospěch. Nabízíme občanům transparentní a otevřenou radnici, která nebude občanům překážet. Pro spokojené bydlení je třeba též zlepšit možnosti kulturního a sportovního vyžití. Chceme živé Karlovo náměstí a Zámostí.  Zavedeme moderní přístupy ke zkvalitnění životního prostředí. Chceme zamezit škodlivému vlivu dopravy a omezování plochy městské zeleně.  Více zeleně, méně betonu.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

S využitím státních dotačních programů chceme postavit bytové domy s městskými byty s dostupným nájemným. Výhodnější postavení při jejich získávání budou mít mladé páry, aby byly motivované v našem městě zůstat. Budeme podporovat družstevní bydlení poskytnutím městských pozemků, počáteční spoluúčastí města v družstvech a zajištěním výhodného financování pro výstavbu družstevních bytů, které tak budou pro zájemce mnohem dostupnější. Po investorech velkých bytových domů budeme požadovat, aby část nově postavených bytů připadla městu, nebo aby byly pronajímány se zvýhodněným nájemným potřebným spoluobčanům. Zvýšíme nabídku městských pozemků s vybudovanou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi pro zájemce o individuální výstavbu. Zároveň změníme územní plán tak, aby se vyřešily problémy s dlouhodobě nevyužívanými pozemky určenými pro výstavbu bytových či rodinných domů, které další rozvoj blokují.

Třebíč sociálně demokratická (Vladimír Malý)

Jak by mělo město řešit neutěšenou dopravní situaci na průtahu městem?  

Na neutěšenou dopravní situaci je samozřejmě řešením obchvat města, o kterém se hovoří už 20 let. Pevně doufám, že se v roce 2026 začne stavět, přípravy jsou v plném proudu.Navržená varianta je pro město nejlepší, přesto někteří občané prosazují tzv. velký obchvat. Měřením intenzity dopravy se prokázalo, že tranzitní doprava po průtahu je kolem 13 procent, zbytek jsou místní a ti by variantu velkého obchvatu vůbec nevyužívali. Dalším řešením je úprava křižovatek v projektu preference veřejné dopravy na který můžeme dostat dotaci až 85 procent nákladů, pracujeme na projektu. 

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?
V současné době je míra nezaměstnanosti na nízké úrovni, ale aby tento tred zůstal, je potřeba podporovat místní firmy ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Velmi důležitá je i dostavba 5 bloku Dukovan, při dnešní energetické krizi je soběstačnost naprostou prioritou. A samozřejmě už při výstavbě a následném provozu vznikne spousta nových pracovních míst. Náš stavební úřad intenzivně pracuje na vydání všech nutných povolení k výstavbě.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?Trend úbytku obyvatel se týká všech měst v republice typu Třebíče. Abychom to zvrátili, je potřeba zajistit dostupné bydlení a kvalitní pracovní místa, například na dostavbě Dukovan, vybudováním nových průmyslových zůn. No a pokud máte bydlení a kvalitní práci, dobře se vám žije v hezkém městě, tak už Vás to nenutí odcházet jinam. 

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?
Dostupné bydlení je velký problém. Byty jsou drahé a většina mladých rodin na ně nemá potřebné finance. Město staví na Kopcích dům, ve kterém budou startovací byty pro mladé rodiny za zvýhodněné nájmy a v tomto duchu chceme pokračovat. V této lokalitě se chystá i další bytová výstavba, jedním z možných řešení se nabízí i forma družstevních bytů, jak to bylo dřív. Město mělo podíl v těchto bytech a po uplynutí určité doby je nabízelo nájemníkům k odkoupení.

Spustit audio