Komunální volby 2022 – speciál z Jihlavy

V letošním roce kandiduje v Jihlavě 12 politických subjektů. To je o dva více, než před čtyřmi lety, kdy šlo do voleb celkem 10 stran, hnutí a uskupení.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?
  2. Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?
  3. Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?
  4. Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

 

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Spolek za zdravou Jihlavu odmítl na položené otázky odpovídat.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Jihlavě:

ANO 2011

ČSSD a Levice

Jihlava srdcem

KSČM

Malá strana velkých cílů

Moravské zemské hnutí

ODS a KDU-ČSL

Piráti a Fórum Jihlava

Spolek za zdravou Jihlavu

Starostové a Nezávislí kandidáti

SPD s podporou Trikolóry

Žijeme Jihlavou

 

ANO 2011 (Radek Popelka)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Co říct k projektu multifunkční haly. Špatně je lokace, špatně je architektura, špatné je načasování. Nedostatečné je finanční krytí a nedostatky má i vlastní návrh. Celý projekt, jehož příprava stála město již cca 130 mil Kč, je zhruba v ročním skluzu. Nejrozumnější je vše okamžitě zastavit a vydat se jiným směrem. Jenže ono je špatně ještě něco. Na jinou cestu již nemáme čas. Stávající hala je zavřená a stovky dětí živoří v exilu a na malém zimáčku. Ještě víc trpí velká Dukla včetně tisícovek fanoušků. Chápeme, že o profesionální sport se město starat nemá, ale tady jde i o tradice. Dukla je Jihlava a Jihlava je Dukla. Tato značka je možná to jediné, co naše město proslavilo i v zahraničí. Pokud dáme všechny argumenty na misky vah, tak z této situace vychází jediná cesta. Dát nové hale ještě poslední šanci. Naše Hnutí stálo u zrodu myšlenky financování na třetiny. Nyní je nutné, aby svoji třetinu „nové“ ceny doplnil kraj a především stát, který v tomto ohledu silně zaostává.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Rekonstrukce je uvedení do původního stavu, bavme se raději o revitalizaci, ale ano. Naše náměstí si nový vzhled zaslouží. Jenže nová dlažba život na náměstí nevrátí. Nevrátí ho ani atrakce se vzletnými názvy a statisícovými rozpočty. Náměstí byla budována jako místa obchodu a služeb a jako dobrá adresa. Naše Masarykovo náměstí již neplní ani jednu z těchto funkcí. Obchod zde reprezentuje snad nejošklivější nákupní centrum v republice, na které jeho vlastník kašle. Služby zastupuje pošta, které je lépe se vyhnout a zbytky dobré adresy se povedlo stávající koalici zadupat prostřednictvím prapodivných sociálních a kulturních experimentů.

Revitalizace Masarykova náměstí musí probíhat v souladu s revitalizací celého širšího centra města. Do tohoto procesu je nutné zapojit všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí, jinak se k cíli nikdy nedostaneme. Ta hlavní rekonstrukce, ale musí proběhnout v našich hlavách. Náměstí musíme zase vnímat jako místo, kam chceme a máme důvod jít.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Parkování je problém, který nemá řešení, které by vyhovovalo všem. Část veřejnosti, ale i odborníků zastává názor, že auta do centra nepatří a je nutné je zachytit na okrajích měst. Proti tomu stojí názor obyvatel a uživatelů centra, kteří chtějí parkovat přímo u domu či provozovny a pokud možno zdarma. Východiskem z této situace je budování modrých zón a motivace k regulaci počtu vozidel užívaných jednou domácností. Další velkou neznámou je nucený nástup elektromobility, kdy bude nutné zavést taková opatření, která umožní postupnou rotaci vozidel u nabíjecích stojanů.

Jihlava má jeden velký trumf v rukávu a tím je vlastní MHD. Rozumná síť tras a zastávek v kombinaci s přátelskou cenou jízdného mohou sehrát významnou roli v rozhodovacím procesu, zda bojovat o parkovací místo nebo se nechat svézt.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Základním dokumentem podporujícím bydlení je územní plán. Ten musí nabízet dostatek vhodných ploch jak pro individuální, tak pro hromadnou výstavbu. Pokud má město plochy, musí mít i dostatečnou infrastrukturu a tady již Jihlava naráží na své limity. Tím hlavním je vodárenství. Řada „připravených“ ploch je bez vody a bez možnosti připojení na stokovou síť města. Bez masivních investic se tato situace nezlepší.

Dalším velkým limitem je cena výstavby. Nenasytný developerský trh se s cenou výstavby dostal již za hranice finančních možností běžných rodin. V této situaci je nutné zvážit, zda a do jaké míry má na tento trh vstoupit město. Nám, dává smysl zřídit městskou společnost, která může budovat, ale hlavně provozovat městské nájemní bydlení. Pokud do tohoto procesu vložíme vlastní pozemky a vynecháme některé obchodní mezičlánky spojené s výstavbou, tak se dostaneme k zajímavým cenám a tím i k přirozené regulaci trhu.

ČSSD + LEVICE (MARTIN HYSKÝ)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Nabídkové ceny výstavby nové arény jsou veřejně známy, jsou však mimo ekonomické možnosti města. Pravděpodobně nezbyde nic jiného než stávající halu zrekonstruovat – vyřešit statiku, vyměnit střechu a zmodernizovat zázemí pro sportovce a diváky. Hala může dále sloužit zejména lednímu hokeji a krasobruslení bez ambice zajistit širší „multifunkčnost“.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Vzhledem k obtížím, kterým bude muset nové vedení města čelit, není z mého pohledu tato investice prioritní. Na druhou stranu, postupnými kroky by bylo možné v rekonstrukci pokračovat, ovšem podle finančních možností města.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Problém s parkováním není pouze v centru města, ale i na sídlištích. Je to o komplexním pohledu. Nástrojem je podpora veřejné dopravy, provázanosti MHD s regionální dopravou. Dále úpravami na sídlištích, změnami v organizaci dopravy, např. zjednosměrňováním ulic ve vhodných místech. Nezbytná bude i realizace záchytných parkovišť a parkovacích domů.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Na straně nabídky, ať už rekonstruováním stávajících bytů, které by město mohlo nabízet nájemníkům. Dále územní přípravou, ať už „papírovou“ prostřednictvím územního plánu, či zasíťováním městských pozemků a podporou družstevního bydlení.

MARTA NAGYOVÁ (JIHLAVA SRDCEM)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Předně je třeba zdůraznit, že Jihlava srdcem není proti výstavbě nové multifunkční arény. Nicméně vysoutěžená částka na výstavbu předčila všechna očekávání, a proto se domníváme, že stavět za stávajících podmínek je hazard s rozpočtem, a investiční a provozní budoucností města. Hokejovou halu město potřebuje, proto je podle nás na místě opustit estetické hledisko a přijmout hledisko ryzí funkčnosti a přepracovat projekt na technicky jednodušší variantu, která zde ovšem měla být od samého počátku. Pokud by se snad našel rozumný způsob financování stávající varianty, jsme připraveni zahájit diskusi. Není to ovšem jen o ceně za výstavbu, která rozhodně není konečná, což nám připadá, že se před voliči tají, ale i o nákladech na budoucí provoz, neboť ten bude zatěžovat rozpočet města i po dokončení výstavby. Bohužel na toto téma žádná veřejná diskuse doposud neproběhla. Současně je však třeba uvést, že nepodporujeme žádnou z forem opravy stávající CZ Loko arény.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Pro Jihlavu srdcem je určitě důležité, aby se Masarykovo náměstí zařadilo mezi moderní náměstí, a proto podporujeme jeho rekonstrukci.

V investičním plánu města je rekonstrukce Masarykova náměstí v Jihlavě odhadována na 200 mil. Kč.  Nikdo už však neříká, že v ruku v ruce s plánovanou rekonstrukcí náměstí jde i nutnost rekonstrukce inženýrských sítí nacházející se pod náměstím, což si vyžádá další investici v odhadované výši 150 mil. Kč. A je tedy otázkou, zda město bude mít skutečně na všechny tyto investice dostatek finančních prostředků. Jsme přesvědčeni, že nikoliv, a proto podporujeme rekonstrukci náměstí v etapách, přičemž by se začalo pravou stranou při pohledu z vrchního náměstí.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Parkování v centru města je věc velmi složitá a rekonstrukcí náměstí parkovací místa navíc ještě ubydou. Nová parkovací místa lze vyřešit podle našeho názoru revizí volných ploch pro vybudování nekrytých stání nebo výstavbou parkovacích domů poblíž centra města. Jedním z možných řešení je výstavba parkovacího domu vedle lokality Jihlavské Benátky nebo oprášení starších již dříve navrhovaných variant, které město odložilo či z nějakých důvodů odmítlo. Mezi ně patří zejména lokalita za obchodním domem Billa, stávající autobusové nádraží nebo prostor v ulici Karolíny Světlé. Jihlava srdcem se domnívá, že není koncepčním řešením plánované rozšiřování placených parkovacích zón. Takto město sice získá příjem do svého rozpočtu, ale ztratí sympatie občanů. Možná proto současné vedení města dosud nezveřejnilo již zpracovanou koncepci dopravy, ve které jsou placené zóny zahrnuty a takticky tento „horký brambor“ přenechá budoucímu zastupitelstvu.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Město by mělo zajišťovat dostupné bydlení zvláště pro ty, kteří jsou na běžném trhu s bydlením znevýhodněni. Jde především o mladé rodiny, rodiče samoživitele a seniory. Jihlava srdcem se domnívá, že bytovou krizi nevyřeší pouze forma družstevního bydlení, která je určena pro specifickou skupinu obyvatel, ale rozvoj bytové výstavby pro všechny skupiny občanů. Výstavba bytů však jde ruku v ruce s výstavbou nové vodárenské a kanalizační infrastruktury a její napojení na infrastrukturu stávající, která je ovšem v žalostném stavu a její kapacity takřka vyčerpány. Je proto třeba urychleně dokončit projekt vodovodního přivaděče Želivka – Jihlava, obnovu a výměnu technologie ČOV Jihlava a bezodkladně zahájit rekonstrukci stávající městské vodárenské a kanalizační sítě. Jihlava se také musí zaměřit na prodej městských pozemků vhodných k bytové výstavbě a v rámci prodeje, popřípadě společného projektu se soukromým subjektem, získat další byty do svého vlastnictví.

LADISLAV VEJMĚLEK (KSČM)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

V současné fázi, ve které se nacházíme, už je bezpředmětné zatěžovat se úvahami o přestavbě či rekonstrukci Horáckého zimního stadionu. Máme k dispozici schválený projekt Horácké multifunkční arény, podle kterého proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a správce stavby.

A v tomto směru je třeba postupovat. Tedy získat další zdroje, aby nebyla ohrožena stabilita budoucích rozpočtů města a podle prováděcího projektu (možná částečně upraveného) postavit dlouho očekávanou novou víceúčelovou halu pro kulturu, vzdělávání a sport. I přesto, že se dramaticky změnily podmínky, zejména cenové. Když už se na potřebnosti a užitečnosti shodli Kraj Vysočina, Národní sportovní agentura a město Jihlava, je třeba chytit příležitost za pačesy a stavět.

Diskusí a čekání už bylo dost.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Ano, ale podle dostupných finančních prostředků. Zřejmě z tohoto dúvodu bude nutná etapizace, kterou naštěstí tato akce umožňuje. Masarykovo náměstí si rekonstrukci určitě zaslouží. Zvlášť, když už na ni byly vynaloženy nemalé prostředky a úsilí. Proto je třeba pokračovat. Všichni, stejně jako i KSČM, hovoří o tom, že je na náměstí potřeba vrátit život. Toto je jedna z podpůrných možností, která nám toho může pomoci dosáhnout. Více zeleně zpříjemní prostředí náměstí a snad i způsobí to, že se budou občané na náměstí chtít déle zdržet a pobýt na místě, které si oblíbí. A nakonec to bude i příspěvek v boji s klimatickou změnou.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Tato otázka nemá mnoho odpovědí, protože nemá ani mnoho řešení, pokud se nerozhodneme zbourat či přestavět část památkové rezervace. A to zajisté není naše ambice. Částečným řešením by mohlo být vybudování podzemních garáží, které zatím nejsou v žádném plánu. Ale ještě zůstává otázka, zda-li to vůbec lze, kvůli podzemním chodbám, které v centru jsou. Potom už nezbývá, než vyčlenit na náměstí parkování pro trvale tam bydlící a žijící občany a v blízkosti centra vybudovat parkovací dům (či domy), které budou sloužit návštěvníkům centra. Nejelegantnější řešení by ovšem bylo pokračovat v budování záchytných parkovišť na vjezdech do města s návaznou hromadnou dopravou tak, aby lidé vůbec neměli potřebu do centra města jezdit automobily. Velmi důležité je, aby je od využívání záchytných parkovišť neodrazovala cena a frekvence městské hromadné dopravy.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Stavět sociální a startovací byty pro mladé lidi, spolustavět družstevní byty. To by mělo zatočit se současnými přemrštěnými cenami bytů a nájemného, které jsou mimo reálné možnosti téměř všech našich spoluobčańů. Dokonce už tuto potřebu mají i některé rozumné pravicové strany, které před časem nerozumně a bezhlavě obecní bytový fond privatizovaly a nyní přeplakávají nad rozlitým mlékem. A konečně také opravit a pronajmout dosud neobsazené byty ve vlastnictví města. Obce by rovněž neměly akceptovat nehorázné až odporné tržní nájemné, které se, stejně jako ceny energií, utrhlo ze řetězu. Ale to bude vyžadovat změny v zákonodárství, aby obce nemohly být obviňovány, že s majetkem nehospodaří s péčí řádného hospodáře.

Malá strana velkých cílů (Bohumír Šlapal)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

A: Stát,kraje,města a obce mají podporovat sport ve školách a zájmové sporty všech věkových kategorií občanů, kteří jsou organizování jak ve sportovních klubech,tak i těch neorganizovaných, tak jak to definuje par.1, zák. 115/2001.

  • 1a

Priority v oblasti sportu

(1) Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

(2) Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.

B: Města rozhodně nemají financovat profesionální sport. Dukla Jihlava je sice neslavnější hokejový klub bývalého Československa, ale město Jihlava má mnoho jiných prioritních ůkolů,které ji nařizuje zákon. Teprve poté, až město zajistí všechny povinnosti, které ji nařizuje zákon, tak teprve poté může pomýšlet na stavbu zimní sportovní haly, v hodnotě téměř 2 mld.Kč.

-Areál sice bude sloužit i dětem a mládeži, ale ta by svůj trénink a zápasy mohla realizovat v mnohem skromnějších… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

  1. Pokud rekonstrukcí Masarykova náměstí myslíte to, že občanka primátorka a spol zasadí na náměstí 4 stromky, které stály dle neověřených zpráv 2-3,5 milióny korun, tak to už nejde ani o černý humor, ale o nebetyčné plýtvání veřejnými prostředky.

II.Pokud jde o opravu domu ve spodní části náměstí, tak se můžeme jen ptát, proč jsme museli na jeho opravu čekat 30 roků po revoluci.

III. Působení předchozích předchozích zastupitelstev by naše MSVC zhodnotila slovy:

- Kocourkovští radní, ti by jásali.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

  1. V úzkých ulicích středověkého města nic nového nevymyslíte.

II.Podstatná je:

  1. Stavba velkokapacitních budov s garážemi.

2.Rozšíření -parkovacích míst na sídlištích. Auta tu stojí namačkané jako sardinky. Pár metrů stejně nevyužívané trávy nikoho nezachrání a automobilistům to ulehčí život. Pokud chce někdo bojovat jako my o zeleň, tak vysazujme stromy v městských lesích a parcích.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

  1. Dokud města a obce nezačnou samy stavět sociální a služební byty, tak tu pořád budou lidé vystaveni útisku mnohých majitelů bytů a ubytoven a budou živořit na okraji společnosti.
  2. Město má postavit byty a ne sportovní halu pro profesionální tým. Místo úvěru na halu, si má vzít úvěr na stavbu bytů, či koupi ubytoven.

MORAVSKÉ ZEMSKÉ HNUTÍ (ZDENĚK KUČÍREK)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Za stávající situace se nenabízí mnoho smysluplných řešení. Jako největší problém vidíme zbytečné dlouhé řešení přestavby zimního stadionu. Finanční situace přináší mnoho problémů jako například zdražování materiálu, pracovní síly. Jako hlavní řešení bychom navrhli zrychlení rozhodování ohledně přestavby zimního stadionu a zvážení všech možností jak snížit investice do přestavby zimního stadionu. 

Další možností je oslovení široké veřejnosti, která by se podílela na spolufinancování stavby zimního stadionu.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Nepokračovali bychom v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí. Vidíme zbytečně investovaní finance, které by bylo možné využít na smysluplnější projekty.   

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Parkování v centru města bychom řešili obnovením plánů ohledně parkování. Jako příklad uvádíme výstavbu parkovacích domů.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Město by mělo využít veškeré možné dotace a možnosti na výstavbu nových bytů.

ODS + KDU-ČSL (Petr Ryška)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Jako koalice ODS a KDU – ČSL jsme připraveni na několik řešení, která jsme předložili na zastupitelstvu města. V současné době preferujeme variantu pokračovat v ověřování nejvýhodnější nabídky vzešlé z výběrového řízení na novou Horáckou multifunkční arénu. Současně pracujeme na hledání zbývajících financí ve veřejném i soukromém sektoru. Naší prioritou je tedy nalézt během krátké doby chybějící finanční zdroje, podepsat smlouvu se zhotovitelem a zahájit demolici staré a stavbu nové Horácké multifunkční arény.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Jako koalice chceme v rekonstrukci pokračovat, ale je potřeba, především vzhledem k finanční situaci, její realizaci rozdělit do etap. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v projektové dokumentaci pro stavební povolení na celé náměstí. Následně bychom rádi rozdělili dokumentaci pro realizaci stavby i samotnou realizaci rekonstrukce do více etap. První etapou by byla rekonstrukce západní a jižní strany Masarykova náměstí. Společně s rekonstrukcí povrchů by proběhla také obnova vodohospodářské infrastruktury. Západní a jižní stranou bychom začali především proto, že se výsadbou další řady stromů výrazně zvětší zastíněné plochy a zároveň dojde k zásadní obnově VHI, včetně nové dešťové kanalizace, či výstavby retenčních nádrží.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

ODS iniciovala a podporuje tvorbu a zavedení nové koncepce parkování, kterou připravuje Odbor dopravy Magistrátu. Ta se nezaměřuje jen na centrum, ale postupně „proroste“ aktivací nových placených parkovacích zón do celého území. Se stávající placenou zónou je spokojeno 90% držitelů parkovacího oprávnění. Problém tkví v růstu prostorového rozsahu lidských aktivit a rostoucí potřebě přemísťování osob a zboží. Jen za posledních 5 let vzrostl počet osobních aut v Jihlavě průměrně o 674/rok. Celkový počet vzrostl na 26000, přičemž využitelných míst k parkování je 22000. Ambicí nových pravidel pro parkování je zajistit dostatek parkovišť u místa trvalého bydliště, pro podnikatele u sídla nebo provozovny a pro návštěvníky u cíle cesty. Pravidla budou rovněž apelovat na efektivnější využití ploch mimo veřejný prostor (soukr. pozemky, garáže), který se tím stane bezpečnější, funkčnější, estetičtější a příjemnější. Parkovací koncepce je nedílnou součástí funkční a udržitelné mobility ve městě.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Město by především mělo vytvářet vhodné podmínky pro další výstavbu bytů. To znamená vymezení a příprava vhodných ploch v územním plánu, zajištění dostatečné kapacity vodních zdrojů, dostatečné kapacity čističky odpadních vod či společně s investory i výstavbu páteřních komunikací. Důležitá je také obnova a rekonstrukce stávajících neobyvatelných městských bytů, která může probíhat v režii města či opět ve spolupráci se soukromým sektorem.

Piráti – Fórum Jihlava (Karolína Koubová)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

V současnou chvíli chybí na stavbu HMA půl miliardy, 600 milionů má připraveno město, půl miliardy přislíbil kraj a 300 milionů Národní sportovní agentura. Město má možnost zvýšit svůj plánovaný úvěr o 200 milionů a stále zvládne financování, zbytek – tedy 300 milionů bude muset sehnat z jiných zdrojů. Tam se také bude lámat další postup, protože pokud město nebude schopné financování zajistit, není možné se do stavby vůbec pouštět.

Stále stojíme za tím, že HMA podporujeme, protože věříme, že tato ikonická stavba může pomoct dalšímu rozvoji sportů, kultury i cestovního ruchu ve městě, navíc nestavíme pouze halu, ale velkou část investice tvoří i veřejný prostor kolem ní. Je však také nutno dodat, že horší čas na stavbu opravdu být nemůže. Dlouhodobým odkládáním tohoto problému se dostáváme do patové situace, kdy rostou jednak ceny na stavebním trhu a jednak víme, že město čekají další významné investice… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Samozřejmě, považujeme to za zásadní budoucí investici. Masarykovo náměstí, ale i celá památková rezervace, má obrovský potenciál a není možné jej neustále přehlížet. Práce na projektové dokumentaci vycházející z architektonické soutěže stále pokračuje, nejedná se pouze o předláždění, změnu dopravního režimu a navýšení zeleně, ale velkou součástí je i obnova vodohospodářské infrastruktury. Ta je v centru v žalostném stavu a pokud se bavíme o revitalizaci cestní sítě, není možné opravovat povrchy a pod nimi nechávat staré kanály a vodovody. Především ale vnímáme to, že je naše historické centrum krásné, má v sobě genius loci, zaslouží si nový kabát. Chceme, aby se upravily obří rampy pro PRIOR, aby přibylo zahrádek, aby se zlepšila dopravní i pěší obsluha a přibylo zeleně a míst na trávení volného času. Centrum je naše priorita.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Podporujeme připravovaný plán parkování v celém městě, který by měl být spuštěn na jaře příštího roku. Bude se jednat o zónové parkování, kdy počítáme s místy pro rezidenty, abonenty (firmy a podnikatele), a návštěvníky. O veřejný prostor je třeba pečovat, stejně tak je třeba pomoci místním obyvatelům. Parkování v historickém centru bude ale vždy trochu oříšek, úzké ulice nejsou na velká auta stavěná. Nicméně věříme, že pokud se nám podaří vymístit auta návštěvníků na kraj města, stejně tak jako auta lidí dojíždějících za prací, centrum se velmi uvolní. Samozřejmě je třeba zajistit pohodlnou cestu z parkovišť na okraji města do centra, a to buď MHD nebo na sdílených kolech. Zároveň chceme připravit výstavbu parkovacího domu, který pomůže vysát auta z ulic. Parkovací koncepce je připravovaná více jak rok po vzoru Brna, máme připravený software a systém kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání míst. Každý občan či podnikatel bude mít svůj profil, kde si bude moct spravovat poplatky, bude… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak by mělo město podporovat dosažitelnost bydlení?

Zavedli jsme Jednotné místo pro bydlení, což je poradenská služba, kam může kdokoli přijít a požádat o pomoc s řešením bytové situace, jsme schopni poradit a pomoci jak s hledáním bytu, tak například s vyřízením dávek na bydlení. Je to velmi důležitá služba, protože hodně lidí se v možnostech pomoci od státu neorientuje, doposud to nemuseli řešit. Ale s rostoucí drahotou víme o přibývajících případech například u seniorů, kteří se občas i stydí si o dávku říct. Čekají nás těžké roky a je třeba se postarat o ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, mezi něž patří také rodiče samoživitelé. Nicméně ve městě je třeba podporovat všechny typy bydlení, od malometrážních bytů pro jednotlivce až po velké byty či domy pro rodiny. Město samo o sobě musí zabydlet své prázdné byty a naučit se nové městské byty stavět, to je stále velká výzva a chvíli potrvá, než bude zrealizovatelná. I proto budeme podporovat developerskou výstavbu připravovaných lokalit, ať už v Handlových dvorech či na Dolině. Spolupráce… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

STAN (Radim Hošek)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Na úvod je potřeba říct, že jako obyvatelé města stále nemáme všechny relevantní informace o tom, jaké plány má nyní, po otevření obálek, současné vedení radnice.

Za sebe jasně říkám, že by se město už více zadlužovat nemělo. Nesežene-li tak za projekt zodpovědný a dobře placený pan manažer Beke finance z jiných zdrojů, než se kterými doposud počítal, bude třeba projekt, přestože nás dosavadní práce stály kolem sta milionů, přepracovat. Řešením může být střídmější a ve výsledku i energeticky úspornější zimní stadion. Místo atletické dráhy by na střeše mohl mít třeba solární panely. Často se totiž zapomíná, že kromě samotné stavby bude město muset platit provoz, který by v současné podobě nevycházel nejlevněji.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Jednoznačně. Revitalizace Masarykova náměstí je jednou z našich programových priorit. Náměstí je vizitkou města, a přiznejme si, že to jihlavské není v úplně nejlepším stavu. A tak zatímco v Třebíči nezaháleli a už v září otevírají kompletně zrekonstruované náměstí, u nás se s velkou slávou před radnici vysadilo pět stromů. Nemluvě o nepořádku a o tom, že se lidé v centru města necítí bezpečně. Tohle všechno změníme.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Naším cílem je snížit vysokoemisní dopravu v historickém centru města. Domníváme se, že nahrazením parkovacích míst v centru zelení nebo vodními prvky dosáhneme uživatelsky přívětivějšího prostředí nejen pro Jihlávaky, ale i turisty.

Musíme tedy zvýšit počet parkovacích míst v blízkosti centra, což lze jedině výstavbou parkovacích domů. K výstavbě máme vytipované lokality, kde by bylo možné a vhodné parkovací domy stavět. Tím, že lidem nabídneme také bezplatnou MHD, věříme, že mnozí zvolí pro cestu do centra města právě tuto ekologičtější variantu k osobnímu autu.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

V první řadě se chceme zaměřit na rekonstrukci nevyužívaných městských bytů a jejich následné obsazení nájemníky. Stávající nájemní smlouvy zrevidujeme tak, aby výše nájemného odpovídala současným cenám, a budeme dbát o to, aby se utržené finanční prostředky vracely zpět do bytového fondu města.

Město Jihlava by mohlo zahájit odkupy bytů v dražbách nebo insolvenčních řízení a takto získané byty by daní občané mohli dále využívat jako nájemní bydlení. Tím jim zachováme domov, vyřešíme jejich finanční situaci, nebo jim s ní pomůžeme, a město tak navíc rozšíří svůj bytový fond. Zároveň tím eliminujeme nákupy spekulantů, kteří často takto byty vykupují, nájemné pro dlužníka pak stanoví v nehorázné výši a tím jeho situaci ještě zhorší.

Dalším krokem pak musí být zahájení výstavby nájemních bytů. Nejekonomičtější variantou je výstavba vlastními silami, chceme proto založit městskou realitní společnost.

SPD (Petr Paul)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

HMA je projekt se kterým jsme souhlasili, je nadčasový a hodný krajského města, a to nejen pro Duklu a jihlavský hokej, ale i pro společenské akce. Souhlasili jsme s financováním arény do 800 mil. Kč z úvěru města, se splatností do 15 let. Podmínky se vlivem zhoršení ekonomické situace ve státě zásadně změnily a pokud by měl být podíl města zásadně větší a pokud se SPD do budoucího zastupitelstva dostane, budeme žádat souhlas nového zastupitelstva s referendem, zda občané chtějí větší zadlužení, či ne. Variant získání dalších peněz je několik, probíhají jednání a nechci předjímat výsledek.  V SPD říkáme, že zimák tu měl dávno být a že zejména dvě předcházející složení zastupitelstva jednala od ničeho k ničemu. Proč se nezačalo stavět před 10 lety?

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Mezi členy a sympatizanty SPD rekonstrukce Masarykova náměstí žádný kladný ohlas nemá. „Krecl“ je pryč, Prior náměstí vévodí, vydláždění a úprava náměstí je dobrá a sitě pod povrchem zásadní rekonstrukci nevyžadují. Revitalizací dosavadní podoba náměstí nenávratně zmizí. Nějakou dobu bychom chodili kolem hromad všelijakého stavebního materiálu, což by samozřejmě  paralyzovalo zažitý způsob pro občany i formy. Navíc, v nastávající době, kdy se předpokládá recese hospodářství, ale i její společenská podoba to považuji za zbytečné plýtvání městskými peněz, i dotacemi. Nikdo neví kde bude vláda škrtat. Nebo snad ano?

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Slyším-li „a kde mám v centru parkovat?“  tak si říkám – koupil si autíčko a je to pan pohodlný. Kde vzít další plochy v centrech neví dneska žádné město. V Jihlavě není pro 6 tisíc aut parkovací místo na veřejné ploše. Vybudování 1 místa stojí městokolem 150 tis. Kč a v parkovacím domě násobně více a to se nebavím v vhodnosti parkovacího domu v centru. V centru žádná volná plocha není.  Zbývají pouze zábory travnatých ploch, chodníků, proluk ap. Takže, kdo chce parkovat v centru musí si to zaplatit, či spíše si připlatit. Je to daň za pohodlnost dojet si autíčkem do centra.  Místní si za parkování na veřejné ploše již stejně platí.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Na individuální stavby a soukromému sektoru dalším vyčleňováním stavebních ploch. Podporou výstavby družstevních a nájemních bytů.

Žijeme Jihlavou (Vít Zeman)

Jak chce vaše strana/hnutí řešit přestavbu Horáckého zimního stadionu?

Za Žijeme Jihlavou, máme v této otázce jednoznačný názor. Je povinností města Jihlavy,  HMA postavit! Neexistuje jiná varianta. Investice do malého zimáčku (200mil.Kč), stejně jako nutná rekonstrukce stávajícího stadionu (800 mil.Kč) by bez jakéhokoliv efektu, a to jak ekonomického, tak multiplikačního  byly pouze  gestem neznalosti a ryzího amaterismu. Krajské město musí být schopno zajistit dostatek peněz na tuto stavbu BEZ omezení potřebného rozvoje města a podpory kvality života v něm. To ovšem neznamená zadlužit město víc, než jsme se zavázali, ale zajisit finance z národních zdrojů, tedy ze zdrojů hokejového národa a kraje.  Chápu, že číšníci, kuchaři či realiťáci, kteří se snaží dostat na pozice primátora či primátorky města  neví co s touto situací a nesmyslně si myslí, že snad nestavět je řešení. Bohužel nestavět a ztratit tuto šanci je největší ekonomický nesmysl a vyjádřením neznalosti problematiky managementu města.

Pokračovali byste v plánované rekonstrukci Masarykova náměstí? Proč?

Rekonstrukce náměstí je problém dlouhodobě diskutovaným. A řešení se i zde opírá o kompetenci a zkušenosti našich členů. V prvé řadě je třeba vnímat, že zánět nevyléčíte přebarvováním červené na bílou. Zánět se léčí odstraněním vředu. Je nutné najít odvahu a v prvé řadě odstranit vřed -  Prior. Bez rekonstrukce či odstranění Prioru je každá revitalizace náměstí jen hodně drahým předlážděním. V rámci ŽIJ, jsme schopni tuto situaci do 4 let vyřešit. Zároveň s tím, je třeba zlepšit i sociální situaci centra. Opět i zde víme co dělat. Je totiž nutná dostavba a rekonstrukce všech objektů města a  tím realizace stovek kvalitních bytů, ne pro sociální experimenty, ale pro mladé rodiny. Tedy obyvatele, kteří budou vyžadovat služby drobných živnostníků, a tím se celé centrum oživí. Pouhá rekonstrukce je nesmysl, jedině ucelené řešení přinese výsledek.

Jak máte v plánu řešit parkování v centru města?

Zde je kus práce odvedeno a myslím, že je dobré v této práci pokračovat. Rezidenční zóny jsou v tomto případě jediným nástrojem, který může problematiku parkování centra řešit. Samozřejmě s tím, je za Žijeme Jihlavou nutné  vybudovat parkovací domy na ulici Fibichova, na ulici Legionářů a Havlíčkova a zprůjezdnit náměstí.

Jak by město mělo podporovat dosažitelnost bydlení?

Problematika dostupného bydlení je naším nosným pilířem, takže se ptáte na to, co je prakticky připraveno. Uskupení Žijeme Jihlavou v tomto volebním období připravilo lokality pro 2000 bytů, převážně družstevního a nájemního charakteru. Tedy jediné dva modely, které jsou v této době možné brát jako modely dostupného bydlení, a to napříč generacemi i ekonomickým statutem obyvatel. Za jedno volební období jsme nejen připravili tyto lokality majetkově, projekčně, ale mnohé z nich se začali již i realizovat. Nebyla to cesta lehká, ale rozhodně je v této otázce nyní Jihlava na špici v připravenosti ze všech měst České republiky. Navíc nejde jen o modely dostupného bydlení co do formy vlastnictví, ale řešíme i energetické úspory a nižší provozní náklady. Jihlaváci tak v nových bytech naleznou značné úspory na elektřině či vodě, ale i společné prostory pro rehabilitace či jídelny, dětské skupinky, kavárny a pod .

Spustit audio