Jezdci na vodních skútrech ohrožovali na Dalešické přehradě plavce

23. srpen 2020 07:33

Velké vlny a jízda motorových člunů a skútrů ve skluzu blízko břehu, to bylo riziko především pro plavce, ale také rybáře a další rekreanty na vodě i na břehu. Policisté na Dalešické přehradě za to tento víkend rozdali hned 4 pokuty. Přestupky půjdou do správního řízení.

Jízda jen ve výtlačném režimu

Pravidla plavby pro majitele soukromých člunů, plachetnic a vodních skútrů jsou striktně daná právními předpisy. Plavební provoz upravuje vyhláška, ve které jsou také stanovené nejvyšší povolené rychlosti. Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a s ohledem na ochranu plavců je do vzdálenosti 50 metrů od břehu povolena rychlost maximálně 10 kilometrů v hodině. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí pouze ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve „skluzu“.

Tisková mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková:

„Pohyb na vodních plochách a vodních cestách má svá pravidla, proto letošní léto zaměřujeme svoji pozornost na dodržování ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě. Z předchozích let máme totiž zkušenost, že uživatelé vodních ploch se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, nemají při sobě při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla, případně provozují přístaviště nebo kotviště bez povolení plavebního úřadu.“

Autem až k vodě

Pravidelné kontrolní akce dělají policisté na přehradě hlavně proto, že loni docházelo k nárůstu přestupků a to především v rekreační sezoně, která je teď v plném proudu. Kromě pohybu lodí po vodní hladině se policisté pravidelně zaměřují také na dodržování pravidel, která souvisejí s užíváním lesních pozemků a všech ostatních rekreačních ploch kolem přehrady. Patří mezi ně například zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě nebo zákaz stanování mimo vyhrazené stanové plochy. V dalších čtyřech případech policisté také zjistili, že rekreanti porušili zákaz vjezdu do lesa a s autem přijeli až do bezprostřední blízkosti vodní plochy.

 

Většinu zjištěných přestupků policisté vyřeší na místě uložením pokuty. Pokud přestupek oznamují Státní plavební správě, tak fyzické osobě hrozí pokuta až do výše sto tisíc korun. V případě právnické osoby je pokuta ještě několikanásobně vyšší.

Spustit audio