Holandský malíř Rembrant van Rijn zřejmě namalovat i portrét Jana Amose Komenského

21. říjen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Památník Bible Kralické, Kralice nad Oslavou

Jan Amos Komenský hlásal heslo Škola hrou. A tak trochu jinak, než suchým předčítáním z učebnic a kronik, se dnes lidé mohou učit i o něm samém.

Moravské zemské muzeum ve své expozici v Kralicích nad Oslavou představuje učitele národů pomocí známých i méně známých osobností.

„Výstava je směřovaná na osobnosti, které ovlivnily Komenského, nebo on ovlivnil je,“ říká Monika Doležalová z Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou.

Právě Kralice byly významným centrem bratrské církve, se kterou byl Komenský spojený, a byla tu tiskárna, ze které vyšla Bible kralická. Důvěryhodné důkazy o tom, že by Komenský Kralice osobně navštívil, neexistují, ale je to vzhledem k významu místa dost dobře možné. Navíc majitelem náměšťského panství byl Komenského blízký přítel Karel starší ze Žerotína.

Kristině Poniatowské Komenský věřil. Její proroctví se ale nenaplnila

Právě Karel starší ze Žerotína je také první osobností, jejíž portrét visí v expozici. Následuje František kardinál z Ditrichsteina. Ten přítelem Komenského nebyl, ale jeho život velice ovlivnil.

Památník Bible Kralické, Kralice nad Oslavou

„Kvůli němu na základě dekretu z roku 1622 museli duchovní Jednoty bratrské odejít,“ dodává Monika Doležalová, a představuje další jména, mezi kterými jsou i ženy. Například Kristina Poniatowska. „Trpěla halucinacemi, v nichž předvídala skvělou budoucnost Jednoty bratrské,“ říká průvodkyně s tím, že Komenský Poniatowské věřil.

Pozvání kardinála de Richelieu Komenský nepřijal

Komenský zcestoval skoro celou Evropu. Pozvání dostal například i od kardinála Armanda -Jeana du Plessis de Richelieu. Do Francie za ním ale z obav z katolického prostředí neodjel. Další osobnosti v expozici jsou z Polska, Maďarska, Švédska Holandska, a dalších zemí. Nešířil jen víru, byl zván i pro svou pedagogickou činnost.

V závěru výstavy je portrét známého holandského malíře Rembrandta van Rijn. Proč? Jeho obrat starého muže je údajně portrétem Komenského.

Spustit audio

Související