Březské na Žďársku slavily Letnice. Královničky lidem přinesly požehnané ratolesti

11. červen 2019

Obcí Březské opět po roce prošly Královničky. Folklórní tradice, má původ už v pohanských dobách. Dnes ji pomáhá zachovat soubor Bítešan z nedaleké Velké Bíteše.

Oslavy svatodušních svátků začínají už v pátek žehnáním ratolestí v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. V neděli pak Královničky v bílých krojích procházejí obcí Březské, která leží asi sedm kilometrů od Bíteše. „Vítáme jaro, a přinášíme lidem požehnané ratolesti a tím přinášíme zdraví, štěstí a dobrou úrodu,“ říká Nina Geisereiterová, která v průvodu zastává roli královny. „Je to obyčej, který dřív býval v každé vesnici,“ říká spoluvedoucí folklórního souboru Bítešan Šárka Prokešová. Právě na Bítešsku je tradice Královniček obnovená od roku 2003.

Požehnané ratolesti mají pomoci ochránit rodinu, domácnost i úrodu

Průvod Královniček vychází od hasičské zbrojnice v Březském a postupně zastavuje u jednotlivých domů. Místní obyvatelé jim obvykle z darované ratolesti a koledy dávají do košíků různé sladkosti. Dívky zpívají písně, které jsou přímo pro tuto událost určené. „Dám si ji do vázičky. Doufám, že nám přinese tu úrodu, a že nám Duch svatý ochrání rodinu a domácnost,“ říká s úsměvem žena, která od malých děvčátek převzala ratolest.

Při cimbálové muzice jsou nejstarší z Královniček uvedeny do kola

Průvod se nakonec vrací na taneční plochu pod lipami, kde na ně čeká cimbálová muzika. Tady uvedou dospělé dívky nejstarší z Královniček do kola.