V Moravských Budějovicích přibudou výstražné značky

značení

Dopravní značky se v Moravských Budějovicích objeví hlavně na frekventovaných ulicích a v blízkosti škol a budou upozorňovat na přechody nebo zvýšený pohyb dětí. Přehlednost na křižovatkách zlepší také dvě nová rozhledová zrcadla.

Kromě výstražných značek chce radnice na řadě míst snížit maximální povolenou rychlost a zakázat parkování po stranách silnice, aby se zlepšil průjezd. První opatření už proběhla, další by měla být hotová do konce prázdnin. V Moravských Budějovicích bude mimo jiné docházet i k častějším dopravním akcím. Město už dvakrát využilo služeb soukromé firmy, která provedla měření a zjistila, že někteří řidiči se ulicemi prohánějí více jak 70 km/h. Při měření rychlosti chce radnice navázat spolupráci s policí a stanoviště kontrol pravidelně měnit a podle potřeby rozšiřovat po celém městě. Cílem podobných akcí je dostat do podvědomí řidičů, že v Moravských Budějovicích si nemohou být jisti dnem ani hodinou, kdy budou při překračování povolené rychlosti přistiženi.