Úterní Noční linka: Máme doma myslivce

19. říjen 2021

Měli jste, nebo máte v rodině myslivce? Jaký je život s ním? A co obnáší angažovanost v mysliveckém spolku, být myslivcem, nebo manželkou myslivce? Je pravda, že kdo jednou propadne myslivecké vášni, dovede strávit hodiny na posedu a vše ostatní jde stranou? Myslivci říkají, že lidé vidí často jen střílení zvěře, ale po většinu roku je to prý hlavně péče o zvěř a brigády v lese, souhlasíte?

Blíží se hlavní část myslivecké sezóny a s níšoulačka, čekaná, slídění, vábení, společné hony, kruhová leč, ploiužení, naháňky...

Po lesích se to bude hemžit pány v zelených uniformách a jejich ženy se pomalu smiřují s tím, že partnery několik týdnů téměř neuvidí. Myslivost ale není jen lov a hon, ale také pečování o zvěř, o les, o přírodu. V mysliveckém desateru je psáno: Ke zvěři se chovej šlechetně, tuto chovej, zušlechťuj a chraň! neber na lehkou váhu čest svou myliveckou! Tuto vždy a všude chraň a braň!   

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...