U Bukové na Vysočině roste 40 různých druhů buků. Bukové arboretum tam založili teprve nedávno

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Z Bukové je do arboreta co by kamenem dohodil

Jeden buk vedle druhého roste na louce mezi Nížkovem a Bukovou na Vysočině. Všechny jsou ještě mladé, protože Bukové arboretum u Bukové, jak se tomuto místu říká, vzniklo teprve nedávno, v roce 2012. Vzrostlých velikánů se naše generace nedočká, ale můžeme alespoň zjistit, kolik všemožných druhů tohoto listnáče existuje.

„Abychom zanechali památku pro mladší generaci,“ vysvětluje starosta Nížkova Josef Vlček důvod, proč se rozhodli arboretum vybudovat. Buková je místní částí Nížkova. Obec si na tvorbu arboreta najala odborníky, ale při samotném sázení pomáhali i místní občané. Teď mohou ke svým bukům chodit na procházku a případně se o ně i starat.

Louka s arboretem je velká asi dvacet krát třicet metrů a roste na ní čtyřicet druhů buku lesního. Na kraji arboreta, u lesa, stojí informační tabule, na které je jednoduchý plánek a soupis všech stromů i s jejich latinskými názvy. Podle čísel je každý může na louce najít, cedulky jsou i u každého stromu.

„Těch druhů buku je ještě víc, už je v plánu, že by se jich ještě tak patnáct dvacet mělo dosázet,“ říká Josef Vlček. Časem by se v arboretu mohly objevit i chodníčky a posezení. Dnes stojí jedna lavička u informační tabule. Arboretum není oplocené, přístup tak není ničím omezený.

Trávu mezi stromy chodí sekat jeden místní občan, který chová koně. Obec mu tak vyšla vstříc. Občas se koně mezi buky i pasou. Jednotlivé stromy jsou proti zvěři chráněné ohrádkou z pletiva. Pokud nějaký buk zajde, obec je připravená ho nahradit jiným.

Po silnici mezi Nížkovem a Bukovou prochází oficiální značená cyklotrasa ze Sázavy do Přibyslavi. Arboretum je vyznačené i na mapách.