Trend v sociální oblasti lze vyjádřit jednoduchou moudrostí: Starý strom nepřesadíš.

Kamila Vondráková
Kamila Vondráková

Kamila Vondráková pracuje jako ředitelka organizace Život 99. Zabývají se sociálními službami mimo jiné pro seniory.

Jaké jsou trendy v této oblasti? Není to nikterak složité, dodává Kamila Vodráková v rozhovoru s Helou Dvořákovou. „Jednoznačný trend je nestěhovat seniory do společného zařízení, postarat se ale o ně doma, v jejich domovském prostředí.“

Nutné je se také přizpůsobit životu a tempu toho kterého seniora. „Starší lidé nemohou stíhat to naše dnešní vysoké tempo. Při poskytování služeb bychom se tomu měli přizpůsobovat.“

Je staří slabost?

Podle Kamily Vodrákové dochází v dnešní společnosti k jakési dehonestaci stáří. „Stáří je považované za slabost. Není-li fungující rodina, lidé bývají osamělí, mívají problémy s dostupností informací. Nejsou schopni si je vyhledat. Týká se to i sociálních služeb, jejich dostupnosti a nároků.“

Celý rozhovor si poslechněte v přiloženém audiu.