Pylové zpravodajství

Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, dub, ořešák, jírovec, černý bez, moruše, jitrocel, šťovík, řepka, borovice

V průběhu uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo středně velké množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Nejhojnější byl stále pyl téměř nealergizující borovice.

Nejvýznamnějším alergenem zůstává i nadále pyl trav. Pyl dubu mohl hrát roli už pouze ve středních polohách našeho území. Ostatní alergeny - buk, jírovec, ořešák, černý bez, moruše, řepka olejka, jitrocel a šťovík - se vyskytovaly spíše v nižším počtu.

Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů ani v jejich koncentraci. Množství pylových zrn v ovzduší bude i nadále výrazně kolísat v závislosti na počasí.

Dominovat budou trávy, vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl řepky, jitrocele, šťovíku a černého bezu. Duby a buky již v nižších polohách dokvétají. Dlouhodobě se bude postupně zvyšovat množství spor plísní.

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba