Pylové zpravodajství

23. duben 2024 15:30

Dominantní alergeny: dub, bříza, buk, vrba, jírovec, ořešák, platan, řepka, jehličnany, sezóna trav přede dveřmi

V uplynulém týdnu se celkové množství pylových alergenů v ovzduší výrazně snížilo. Jasně dominoval pyl dubů, naopak sezóna květu břízy se dostala do svého závěru. Pyl dubu může zkříženou reakcí prodlužovat období potíží osob alergických na pyl břízy.

Vedle těchto alergenů byl v ovzduší přítomen pyl buku, jírovce, platanu, ořešáku, morušovníku, řepky a minimálně alergizujících jehličnatých stromů – smrku a borovice. Pravidelně objevovala ojedinělá pylová zrna trav. Kvetoucí řepka může dráždit citlivé osoby svou vůní, ale její pyl je jen slabým alergenem.

V tomto týdnu bude v ovzduší až do konce pracovního týdne stále nižší až středně vysoká koncentrace pylových alergenů. Od víkendu se s výhledem postupného oteplování a ubývání srážek dá očekávat opětovné zvyšování množství vzdušných alergenů.

Sezóna břízy již doznívá i ve středních polohách, podobně bude doznívat sezóna vrby. Množství pylu dubu se bude stále držet na vysoké úrovni. Při slunečném počasí se může výrazně zvýšit vzdušná koncentrace pylu smrku a borovice, tyto alergeny ale většinou alergické problémy nevyvolávají. V ovzduší budou přítomna také pylová zrna ořešáku, jírovce, buku, platanu a řepky. Začnou se objevovat pylová zrna jitrocele. Začátek plné sezóny trav očekáváme na přelomu dubna a května.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio