Pylové zpravodajství

28. červen 2022 15:30

Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, lípa, jitrocel, šťovík, merlíkovité, kopřiva, černý bez, plísně

V uplynulém týdnu opět nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. Celkové množství pylu v ovzduší se mírně snížilo a bylo patrné výrazné kolísání koncentrace pylových alergenů v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl trav a obilovin. Hojný byl také pyl minimálně alergizující kopřivy.

Začíná se objevovat pyl merlíkovitých. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna lípy, černého bezu, jitrocele a šťovíku. Dlouhodobě přibývá spor plísní.

Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále nižší až středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů v závislosti na okamžité povětrnostní situaci.

Dominantním alergenem bude stále pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a lípy. Černý bez už dokvétá. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium, merlíkovitých a pylu kopřivy.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio