Pravidla soutěže Micina Vysočiny

4. říjen 2021

Na webu vysocina.rozhlas.cz probíhá hlasování o Micinu Vysočiny. Soutěž má vlastní pravidla, která jsou zveřejněná níže.

Anketa má své bezpečnostní prvky, které všem soutěžícím doporučujeme pozorně přečíst.

Bezpečnostní prvky hlasování

Při samotném hlasování jsou dva bezpečnostní prvky, které mají za úkol zamezit používání robotů a jiných nekalých praktik. „Při hlasování je nutné úplně dole zaškrtnout políčko ‚nejsem robot‘, jedině tak se váš hlas přičte,“ dodal editor Milan Kopecký.

Dále platí omezení pro každou IP adresu (= identifikaci počítače v internetu), z každého počítače je možné hlasovat jednou za 20 minut. „Pokud bydlíte v bytovém domě, aglomeraci rodinných domů nebo hlasujete z firmy, kde je větší počet počítačů, může se stát, že také narazíte na půlhodinové omezení. Poskytovatelé připojení totiž často sdružují počítače pod jednu veřejnou IP adresu,“ dodal.

Zasahování do hlasování

Pořadatel ankety Český rozhlas si vyhrazuje pravidlo týkající se nekalých praktik. „Používání falešných účtů, jednorázových e-mailů a dalších postupů pro obcházení limitů hlasování je zakázáno. V opačném případě budou tyto hlasy zneplatněny. Zneužívání těchto praktik bude monitorováno.“

P R A V I D L A  SOUTĚŽE

Termín soutěže:

 1. Soutěž Micina Vysočiny probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a na internetových stránkách vysocina.rozhlas.cz od 1.10. do 11.11.2022.

Organizátor soutěže:

 1. Organizátorem soutěže je Český rozhlas, Vinohradská 12. 120 99 Praha 2, pobočka Český rozhlas Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava.

Účastníci soutěže:

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům s trvalým bydliště v kraji Vysočina. Soutěže se nemůžou zúčastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, nebo právnické osoby (firmy).

Výhra:

 1. Poukazy na chovatelské potřeby v OD Reiterman v Jihlavě v hodnotě 8.400 Kč (12 poukazů, á 700 Kč).

Princip soutěže:

 1. Soutěžící mají za úkol zaslat do soutěže fotografii své kočky na adresu micina@rozhlas.cz. Fotografie budou umístěny na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina (vysocina.rozhlas.cz). Zde budou pro jednotlivé fotografie hlasovat návštěvníci stránek. Soutěžící, jehož fotografie získala nejvíc hlasů, získává výhru (viz bod č. 4).
 2. V případě, že je majitelem psa někdo jiný než soutěžící, který fotografii do soutěže zaslal, nemá nárok na výhru. Výherce je soutěžící, který zaslal fotografii.
 3. Z jedné IP adresy (počítače) je možné hlasovat 1x za 20 minut.
 4. Z hlasujících návštěvníků internetových stránek Českého rozhlasu Vysočina bude vylosováno 5 výherců poukazu na nákup v OC Reiterman v Jihlavě v hodnotě 1.000 Kč.

Předání výhry:

 1. Výhru si výherce vyzvedne v sídle organizátora, v redakci Českého rozhlasu Vysočina, Masarykovo náměstí 42, Jihlava, každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.
 2. Výhru organizátor nebude posílat poštou.

Obecné podmínky:

 1. Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.
 2. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou a jejím užívání.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména a zaslané fotografie ve sdělovacích prostředcích, na svých internetových stránkách nebo propagačních materiálech organizátora po dobu 10 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména i s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 4. Organizátor je oprávněn kdykoliv soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla.

Kompletní pravidla soutěže najdete na internetové stránce vysocina.rozhlas.cz

autor: mik
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.