Karančo jižní – dravec, který se ale jako dravec nechová

7. květen 2023

Sokolovitý pták, který má potravní návyky supa, chování krkavcovitého ptáka a vzhled možná skoro až papouščí. Navíc je velmi špatný letec a je rád, že uletí několik desítek metrů.

Karančové se pohybují většinou po zemi a svoje letecké schopnosti využívají pouze tehdy, pokud pátrají po potravě a při hnízdění.

Jedná se o velmi chytrého ptáka, který se živí převážně mršinou. A aby se s jídlem moc netrápil, využívá silniční provoz. Svou potravu si dotáhne na silnici, počká, než projede auto, které mu tu mršinu trošku rozjezdí a poté si potravu odtáhne stranou a v poklidu může stolovat.

Karančo je samotář. Nevytváří velké skupenství. Víc jedinců se dokáže shromáždit pouze u většího zdroje potravy.

autoři: Simona Kubíčková , Martin Maláč, ZOO Jihlava
Spustit audio